Nyheter

Hifabs dom prövas inte i HD

Högsta Domstolen har ej beviljat prövningstillstånd i den rättssak som drabbade Hifab under 2015, och rättssaken är därmed slutgiltigt avgjord.

Någon återvinning av gjorda betalningar kommer därmed inte att kunna ske, skriver Hifab i ett pressmeddelande.

I Svea hovrätt dömdes Hifab Group AB att betala sammanlagt 68 miljoner kronor i skadestånd. Domen avser ett krav rörande ett tidigare dotterbolag för en bredbandsentreprenad.