Hifabs dom prövas inte i HD

Hifabs dom prövas inte i HD
Dömdes att betala 68 miljoner i skadestånd.

Högsta Domstolen har ej beviljat prövningstillstånd i den rättssak som drabbade Hifab under 2015, och rättssaken är därmed slutgiltigt avgjord.

Någon återvinning av gjorda betalningar kommer därmed inte att kunna ske, skriver Hifab i ett pressmeddelande.

I Svea hovrätt dömdes Hifab Group AB att betala sammanlagt 68 miljoner kronor i skadestånd. Domen avser ett krav rörande ett tidigare dotterbolag för en bredbandsentreprenad. 

Relaterade artiklar

En döms för dödsolyckan i Värtan
Förlorar ersättningstvist efter vägunderhåll
Skanska vinner försäkringstvist efter brand
NCC får böta 400 000 kronor