Nyheter

Hisingsbron öppnas trots upptäckt fel

Invigningen av Hisingsbron planeras att genomföras söndag 9 maj. Foto: Max Hjalmarsson

Trots deformationer i lyftspannet planeras nya Hisingsbron att öppnas upp för trafik i veckan.
– Beslutet är att fortsätta planera för att släppa på trafiken på söndag, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

I slutet av förra veckan upptäcktes ett fel på nya Hisingsbron som riskerade att äventyra den planerade invigningen av bron. Det handlade om att vissa stålkonstruktioner inom brons lyftspann hade deformerats.

Efter ett intensivt arbete med bron i helgen kallades politikerna till ett extrainsatt möte på måndagskvällen för att bli informerade om läget av trafikkontoret. Det som framkom var att resultatet från helgens arbete trots allt innebär att bron kan öppnas för normal trafikbelastning, med bärighetsklass ett, BK1.

– Den bedömning som har gjorts visar att lyftspannet inte påverkas negativt om bron belastas med trafik, säger Christer Niland.

Under veckan kommer projektet att göra ytterligare kontroller och mätningar för att säkerställa resultatet.

Hur deformationerna i Hisingsbrons lyftspann har uppstått återstår att utreda.

– Det vi ser är att det troligen är en kombination av flera orsaker, men det kommer att ta tid att utreda närmare. Nu är vårt fokus att släppa på trafiken på söndag som planerat, säger Christer Niland.

Vid söndagens invigning öppnas trafiken upp för bilar, bussar, cyklister och gående. Spårvagnarna ska börja rulla över bron först i augusti.