Nyheter

Hög tid att fakturera rot

Reglerna för rot ändras efter årsskiftet. Foto: Susanne Bengtsson.

Nästa år förändras reglerna för rot-avdrag.

För hantverkare är det viktigt att tänka på att arbetet ska vara fakturerat – och betalt av kunden – innan årets slut för att 2015 års regler ska gälla.

Nästa år ändras reglerna för rotavdraget, som sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Den maximala sammanlagda skattereduktionen för rottjänster är oförändrat 50 000 kronor per person och år.

För hantverkare och byggföretag är det viktigt att tänka på att arbetet ska vara fakturerat – och betalt av kunden – innan årets slut för att 2015 års regler ska gälla. Arbetet behöver dock inte vara slutfört i år, utan det ska vara avslutat senast den 31 januari 2016 .

– Betalar köparen arbetet efter årsskiftet gäller 2016 års regler oavsett när fakturan är daterad, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, och fortsätter:

–Det är när kunden betalat som blir avgörande. Sätt en kort betalperiod så att köparen verkligen betalar före årsskiftet. Om betalning sker 2016 får företaget bara ut 3/7-delar av det som kunden har betalat.

Utföraren måste ansöka om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari. Om utföraren lämnar in ansökan om utbetalning till Skatteverket för sent eller om arbetet inte avslutats i tid kan Skatteverket avslå ansökan.