Nyheter

Höga mål för miljöhögkvarter

Den världsomspännande organisationen IUCN, the World Conservation Union, som arbetar för hållbar utveckling, planerar att bygga världens mest miljövänliga byggnad.

Fastigheten ska uppföras i Gland, Schweiz, där IUCN har sitt högkvarter. Som enda svenska företag deltar Kinnarps i projektet genom att inreda lokalerna.

Majoriteten av byggnadens energibehov ska täckas från förnyelsebara energikällor, framför allt solenergi och bergvärme. Målet är att fastigheten ska bli den första i Europa som certifieras med den högsta graden av miljörankingsystemet LEED.

Det nya högkvarteret uppförs med stöd från bland andra Sida och ska stå klart under 2008.