Nyheter

Höghus hotar riksintresse

Stockholm har flera höghusprojekt på gång. Men nu slår länsstyrelsen vakt om huvudstadens låga silhuett.

Länsstyrelsen efterlyser en tydligare strategi från staden som pekar på hur man ser på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och innerstadens silhuett.

— Stockholms stad har inte förtroende att själv hantera sin stad eftersom den är av riksintresse, säger Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare på länsstyrelsen, till Svenska Dagbladet.

Huvudstadens stadskärna är i dag utpekad som riksintressant för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet. Bland annat pekas fronten mot vattenrummet och den begränsade hushöjden ut som bidragande faktorer. Nu pågår dock flera byggprojekt där höga hus står i fokus. Enligt Carl-Gustaf Hagander kan detta bli problematiskt.

— Stockholms stad ska visa ett förhållningssätt till bland annat innerstadens silhuett, säger Carl-Gustaf Hagander till Svenska Dagbladet och exemplifierar med det pågående bygget av kongress- och hotellanläggningen Stockholm Waterfront som närmar sig gränsen för att påtagligt skada riksintresset.

Länsstyrelsen har därför, i samtal med Stockholms stad, satt igång ett arbete med att förtydliga vad miljöns riksintresse innebär för den kommande stadsplaneringen.