Nyheter

”Högre andel hoppar av sina bokningsavtal”

Vd Anette Frumerie i samband med Besqabs notering på Nasdaq OMX. Foto: Besqab

Bostadsutvecklaren Besqab hade vid årsskiftet 66 procent bokat/sålt inom sin pågående produktion.

Ett byggstartat projekt i Kärrtorp söder om Stockholm hade negativ inverkan på rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet.

Det säger vd:n Anette Frumerie till Nyhetsbyrån Direkt.
Bostadsutvecklaren Besqab, verksamt i Stockholm och Uppsala, hade vid årsskiftet 66 procent bokat/sålt inom sin pågående produktion (87). Det kan jämföras med 80 procent i slutet av september.

Bolaget sålde 48 bostäder under det fjärde kvartalet (65) samt startade produktion av 93 bostäder (196). Vid årsskiftet hade bolaget 732 bostäder i pågående produktion (776). I Stockholm var 69 procent bokat/sålt av de 597 bostäderna som var i produktion vid årsskiftet och i Uppsala var motsvarande siffror 53 procent respektive 135 enheter.

”Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala har varit fortsatt avvaktande under hösten och vintern”, konstaterar vd:n Anette Frumerie i bokslutet. Hon lägger till att det rådande ”marknadsläget sätter mer fokus på våra säljprocesser”. 

– Vi startade byggnation av projektet Zick Zack i Kärrtorp med 93 lägenheter i december och projektet har därför ännu inte kommit till den fas där bindande förhandsavtal tecknas och därför har ingen försäljning redovisats. Vi har produktionsstartat men förhandsavtalen kommer under första delen av 2018, säger hon.

Eftersom Besqab vid årsskiftet ännu inte hade omvandlat bokningsavtal till juridiskt bindande förhandsavtal rapporterades omsättning utan resultat i ovan nämnda projekt. Besqab startar bygge av projekt när cirka 30 procent bokats.

Besqabs rörelseresultat var 110 miljoner kronor i det gångna kvartalet (77) dock hjälpt av en fastighetsförsäljning med positivt resultatbidrag om 80 miljoner kronor. Intäkterna var 432 miljoner kronor i kvartalet (467) och rörelsemarginalen 25,5 procent (16,4) men 6,8 procent exklusive fastighetsförsäljningen (16,4).

 Zick Zack var det som hade enskilt störst effekt på marginalen, undantaget detta projekt var rörelsemarginalen 10,4 procent i stället för 6,8 procent. Men även andra relativt nystartade projekt, exempelvis bostadsprojekt i Uppsala, hade också en negativ marginalpåverkan i det gångna kvartalet.

Besqabs andel bokat eller sålt inom pågående produktion uppgick vid årsskiftet till 66 procent, mot 80 procent i slutet av september. I det gångna kvartalet färdigställde bolaget produktion av 253 bostäder.

 – Vi avslutade fyra slutsålda projekt under det fjärde kvartalet, säger Anette Frumerie angående minskningen i försäljningsgrad om 14 procentenheter sekventiellt. Hon påpekar samtidigt att bolaget ser 66 procent som en ”bra nivå”.

Marknaden klassas som ”avmattad och avvaktande”. Under en ”lite större” visningshelg som bolaget anordnade för några veckor sedan var dock besökarantalet högre mot före jul.
– Det kommer mer folk nu, men det måste gå längre tid innan vi kan se några tendenser från det. Men det känns bra nu under starten av 2018, säger hon.

Rörande avhopp från tecknade avtal säger Anette Frumerie att det varit ”lite högre” nivå på avhopp från intressenter som har bokat lägenheter i spåren av större svårighet att sälja sina befintliga bostäder.

–  Ett bokningsavtal får du ju hoppa av. Då riskerar du dina 7.000 kronor. Jag skulle anse att det är en lite högre andel som hoppar av sina bokningsavtal i dag än vad det brukar vara i en normal marknad, säger hon.

När väl förhandsavtal tecknats har en kund ingått en juridiskt bindande affär, påpekar hon.

– I några enstaka fall där det ingåtts förhandsavtal och upplåtelseavtal har vi där låtit kunder få flytta fram sitt tillträde i ett kvartal, säger hon och påpekar att det är en del som ingår i bolagets så kallade ”trygghetspaket”.

I media har det rapporterats om att flera köpare i nyproduktionsprojekt nu vill dra sig ur sina köpeavtal i spåren av tiderna för färdigställande är oklara eller att färdigställanden har försenats tydligt. Detta är dock inte något som Besqab har känt av.

– Vi är duktiga på att beräkna och hålla tidsplaner, vi har inte haft dessa problem, säger Anette Frumerie.

Enligt den senaste kvartalsrapporten redovisar Besqab ett rörelseresultat om 110 miljoner kronor (77) samt intäkter på 432 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (467). Besqab sålde en vårdfastighet i Täby i fjärde kvartalet, vilket gav en positiv resultateffekt om 80 miljoner kronor i kvartalet. 
 
Malcolm Svensson Rothmaier, Nyhetsbyrån Direkt

 
FAKTA

Januari–december 2017

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 927,2 Mkr (1 684,1) och rörelseresultatet till 339,8 Mkr (347,7) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 80,4 Mkr (58,8)   
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 2 045,2 Mkr (1 206,9) och rörelseresultatet uppgick till 371,0 Mkr (277,6) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 80,4 Mkr (58,8)   
  • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 320,1 Mkr (261,5), motsvarande 20,78 kr per aktie (16,91)   
  • Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 292,3 Mkr (1 075,1) motsvarande 83,97 kr per aktie (69,75)   
  • Likvida medel var vid periodens utgång 483,9 Mkr (275,9)   
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 6,50 kr per aktie (6,50)