Nyheter

Högskola är grönaste nybygget

Det nya campushuset på Blekinge Tekniska högskola är landets första nybygge som gjort sig förtjänt att ett så kallat gulddiplom.

Byggnaden klarar kraven i den översta guldklassen klassen i det svenska klassningssystemet ”Miljöklassad Byggnad”.

Huset, som byggts av Peab och fastighetsbolaget Kruthusen, är 12 700 kvadratmeter stort och rymmer föreläsningssalar, samlingssal, café, kontor, mötessalar och konferensrum.

Huset vilar på en betongplatta och har både platsgjutna och prefabricerade betongelement. Själva stommen är byggd av stålbalkar och pelare av stål och betong.

För att spara energi är stora delar av fasaderna dubbelglasade med aluminiumprofiler som bruten köldbrygga.

På taket har en 3 300 kvadratsmeters yta belagts med vegetation — för att kompensera för alla grönytor som — innan bygget startade — schaktas bort och gått förlorade.

Tekniska högskolan i Blekinge har som uttalat mål att internationellt manifestera sig som ”det gröna universitetet”.

Miljöklassningssystemet ”Miljöklassad Byggnad” har utformats av totalt 44 svenska aktörer, bland annat regeringen, myndigheter, kommuner och företag.