Nyheter

Högsta instans stoppar bostadsområde

Området Västra Ekudden. Foto: Mariestads kommun

I snart tio år har Mariestads kommun arbetat för att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter. 
Men nu tar det stopp.
Mark- och miljööverdomstolen säger nej till detaljplanen.
– Vi har svårt att förstå att en plan som både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godkänt nu stoppas i sista instans, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen har antagits av kommunen och sedan överklagats till länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen som båda beslutat till kommunens fördel.  Området ligger visserligen inom strandskyddet, men länsstyrelsen och kommunen har varit överens hela vägen om att det varit möjligt att ta fram tomterna.
Som sista instans kommer nu Mark- och miljööverdomstolen, efter lång handläggning, fram till motsatt ställningstagande. De upphäver beslutet om att anta detaljplanen. Klagade har varit Naturskyddsföreningen och Strandskyddarna.

–  Jag reagerade med förvåning på att Mark- och miljööverdomstolen upphävt kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen då planen i tidigare gått igenom flera instanser och vi har varit överens med länsstyrelsen, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Han reagerar främst på att ingenting i sak har ändrats inför prövningen i Mark- och miljööverdomstolen, men att de ändå kommer fram till motsatt beslut jämfört med tidigare instanser.  Mark- och miljööverdomstolen var inte heller enig i sitt beslut.

–  Det känns märkligt. Vilken respekt finns egentligen för kommunernas planarbete och uppdrag att utveckla lokalsamhället? Och frågan är inte bara lokal, är detta en prejudicerande dom kommer den att påverka alla andra kommuner i samma situation. Ska ingen ort kunna erbjuda bostäder i strandnära lägen efter detta? Som företrädare för en i sammanhanget liten kommun där vi arbetar hårt med att försöka möta behovet av fler bostäder och kunna placera där det finns efterfrågan är detta såklart ett enormt bakslag. Vi har svårt att förstå att en plan som både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godkänt nu stoppas i sista instans. 

I domen står det bland annat att: Den utredning som kommunen har presenterat ger således inte stöd för att det skulle saknas möjligheter att uppföra de aktuella bostäderna utanför strandskyddat område. Tvärtom framgår av den fördjupade översiktsplanen att det pågår förtätningar inom flera andra områden inom kommunen. En alternativ lokalisering av de aktuella bostäderna utanför strandskyddat område bör därför inte vara orimlig eller omöjlig.

I Mariestads kommun råder brist på bostäder och kommunen har utrett och föreslagit denna markanvändning för småhustomter genom detaljplan för Västra Ekudden, i Mariestad.
–  Vi har brist på bostäder och vi behövde verkligen kunna erbjuda dessa tomter, vi har redan intressenter som vill etablera sig i området. Om vi ska behöva säga nej till människor som vill bosätta sig i vår kommun är det riktigt, riktigt illa.   

Ekuddenområdet är från 1970-talet och de nya tomterna har planerats mellan befintlig bebyggelse och Mariestads sjukhus. Gator, fjärrvärme, vatten och avlopp finns redan bara någon meter utanför området.

Kommunen kommer att gå igenom domen internt och återkommer senare med ingående analys.