Nyheter

Högtryck i Skanskas fabriker för element

Skanska slår ihop sina fem nordiska prefabfabriker och bildar affärsenheten ”Industrial Production Nordic”. -Det betyder en ökad satsning på prefabelement, säger gruppens chef Anders Göransson.

För Anders Göransson, som kommer från småhustillverkaren Myresjöhus, är det ingen tvekan: -Vi ser en tydlig dragning i branschen mot en ökad andel prefabelement i husbyggandet. Det, i kombination med att konjunkturen vänt och husbyggandet skjutit fart, gör att produktionen går på högvarv på fabrikerna hos Skanskas såväl som hos NCC, Peab, Strängbetong och många andra. Därför tar nu Skanska ett nytt grepp när det gäller prefab och samlar ihop produktionen i norska Trondheim, småländska Gullringen, västgötska Bollebygd plus Norberg och Strängnäs runt Mälardalen. -?Vi har upptäckt att vi behöver kombinera våra kunskaper från vår projektverksamhet med vår industriella kompetens, säger Anders Göransson. Mycket av förändringarna i den nya affärsenheten går ut på att förvandla jobbet på byggarbetsplatserna till förtillverkningen på fabrikerna. Ett exempel är enheten i Gullringen, där Skanska tillsammans med Ikea tillverkar byggelementen till flerfamiljshusen ”Bo Klok” som är träkonstruktioner. Den verksamheten ska nu dubbleras, bland annat med produktion av mindre trähus. Nya investeringarna och nyanställningar är på gång. Fabriken i Gullringen får sedan stå modell för de andra enheterna inom ”Industrial Production Nordic”. För det är i Gullringen Skanska kommit längst med produktionsmetoderna, påtagligt inspirerade av Toyota och ”lean production”. Bo Klok-fabriken ligger längst fram med just-in-timeleveranser, den interna logistiken, att begränsa slöseriet, kvaliteten, få ner kostnaderna för arbetskraften och annat som vässar effektiviteten. – På det sättet kommer vi att arrangera produktionen överallt, säger Anders Göransson. Fabriken i Gullringen var nära att vinna byggindustrins ”leanpris” som delades utför första gången för några veckor sedan, men föll på mållinjen mot Lindbäcks Bygg i Piteå. Av de fem fabriksenheterna inom ”Industrial Production Nordic”, jobbar Gullringen och Trondheim med byggelement i trä. De andra tre producerar i betong. – Just nu satsar vi stort på träbyggande. Men det går att komma långt med lean production även när det gäller betongelement, säger Anders Göransson.