Nyheter

Höjd gräns för direktupphandling

Riksdagen har beslutat att beloppsgränserna för när myndigheter får göra direktupphandlingar ska höjas.

Syftet är att göra offentliga upphandlingar mer effektiva.

Från och med 1 juli får direktupphandling enligt LOU användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling.

Det innebär att myndigheter då kan direktupphandla tjänster och varor till ett värde av högst 505 800 kronor.