Nyheter

Höjda böter för kartell

Både Skanska och NCC måste betala högre böter för sin medverkan i asfaltkartellen i Finland. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen i Finland fast.

Enligt domstolen bröt sju bolag mot konkurrenslagen när de delade upp asfaltsmarknaden mellan sig under åren 1994 till 2002. Totalt ska de sju bolagen betala cirka 827 miljoner kronor i avgift för brottet, rapporterar TT.

NCC Roads måste betala cirka 46 miljoner kronor, och dess hälftenägda bolag VLT Trading ska betala 48 miljoner kronor. För NCC:s del hamnar totalsumman på cirka 70 miljoner kronor.

– Avgiften är 45 miljoner kronor högre än i finska marknadsdomstolen. Nu ska vi analysera domstolens skäl till att avgiften höjdes, säger NCC-koncernens chefsjurist Håkan Broman i ett pressmeddelande.

Några kommuner och finska Vägverket har riktat skadeståndskrav mot NCC. Kraven kommer att behandlas av allmän domstol.

Även Skanska fick sina böter höjda. Enligt förvaltningsdomstolen ska byggjätten betala cirka 45 miljoner kronor, vilket är en höjning från marknadsdomstolens dom om cirka 13 miljoner kronor.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen kan inte överklagas.

Även i Sverige har NCC och Skanska fällts för otillåten kartellverksamhet. Marknadsdomstolen höjde i våras NCC:s bötesbelopp från 150 till 200 miljoner kronor.