Nyheter

Höjdarjobb vid Slussen

Dani Khoshaba visste redan som barn att det var kranförare han skulle bli. – Jag tror att det är bra att jobba med något som man verkligen gillar, säger han. Foto: Anna Sjöström

Bygget av den nya slussanläggningen, själva hjärtat i hela projektet, är i full gång.
60 meter över den myllrande arbetsplatsen sitter kranföraren Dani Khoshaba och blickar ut över de stora spontgroparna. 
– Det är verkligen spännande att få jobba här. Det är ett unikt bygge och det händer saker hela tiden, säger han.


– Du kan börja hissa ner lite försiktigt där, hörs krankopplarens röst från radion.
Från cirka 60 meters höjd syns krankopplaren, eller slingern, som en liten orangeklädd figur nere på den byggarbetsplatsen som myllrar av aktivitet.
Slingern är kranförarens länk till arbetet där nere. När kranförare Dani Khoshaba med säker hand förflyttar slodan har han blicken fäst vid slingern som visar vart godset, fem och ett halvt ton armeringsjärn i det här fallet, ska lossas. Det är till gjutningsarbete i nya slussen.
– Kommunikation är otroligt viktigt. Tät kommunikation och samarbete krävs för att man ska kunna göra ett bra jobb, speciellt på en arbetsplats som den här där det är trångt, säger Dani Khoshaba.

Jobbet kräver precision och lugn, men Dani menar att den viktigaste egenskapen hos en kranförare är intresset.
– Har man bara intresset kan man lära sig det andra. Jag tycker att det här är så roligt att det inte känns som ett jobb, utan en hobby. Det är som att spela tv-spel, skrattar han.

Han visste tidigt att han ville bli kranförare och som åttaåring hade han bestämt sig.
–  Farsan körde mobilkran och första gången jag var med honom på jobbet visste jag att det var det här jag ville göra.

Nu har han jobbat som kranförare i drygt 12 år och är anställd av Kranteam AB, som jobbar som underentreprenör åt Skanska. Han jobbar främst i Stockholm och har bland annat jobbat med rivningen av Råsunda och bygget av Biomedicum.
– Att jobba i Slussen är speciellt. Det är ett unikt bygge och det händer mycket. Sedan har man fantastisk utsikt, säger Dani Khoshaba.

Det enda han kan uppleva lite negativt med jobbet är att det blir lite ensamt i kranens styrhytt.
– Jag saknar att prata med folk. Jag känner ett behov av att vara social och när jag kommer ner på rasterna säger alla att jag pratar så mycket, skrattar han.

Radion sprakar till igen.
– Det blir två lyft till strax. Okej? säger slingern.
– Okej, säg till när ni ska ha kran.

Nedanför kranen pågår bland annat arbetet med att bygga den nya slussanläggningen. Stockholms stad är byggherre och Skanska har tilldelats de entreprenader som bland annat innefattar att bygga den nya slussanläggningen, det vill säga en slusskanal och två nya avbördningskanaler för att säkra dricksvattentillgången i Mälaren.

– Det är egentligen det här som hela projektet går ut på. Allt kretsar kring arbetet här och därför är det också oerhört viktigt att vi håller tidplanen, säger Peter Lukin, Skanskas arbetsledare.

För gamla Slussen är utsliten och behöver rivas och byggas upp igen.
– Livslängden för det vi bygger nu är minst 120 år.

Den nya slusskanalen får samma höjd som den gamla, men kommer att bli något bredare. Peter Lukin berättar att den byggs i tre delar. Två delar prefabriceras och bogseras på plats och mittendelen gjuts på plats – ett arbete som pågår just nu.

Parallellt pågår arbete med en av avbördningskanalerna. Där har man byggt en stor spontgrop, åtta meter ner på sjöbotten. 2 000 kubikmeter betong gick åt till tätskiktet i botten. När bottenskiktet var klar pumpades allt vatten ut för att man skulle kunna fortsätta med formarbetet för själva kanalen.

– En av utmaningarna här är att vi jobbar mitt i stan och det är ont om plats. Så logistiken kräver mycket planering. För att enkelt få hit betongleveranserna har vi gjort en del av gjutningsarbetet på nätterna. En annan utmaning är att vi i avbördningsluckorna jobbar med toleranser på två millimeter, så trots att det är ett projekt med stora komponenter är det oerhört noggrant, säger Peter Lukin.

Efter att betongarbetet är avslutat börjar arbetet med alla installationer, ett stort arbete med bland annat tre teknikrum.

När den nya avbördningskanalen kan tas i drift river man den gamla slusskanalen och börjar bygga den andra av de två nya avbördningskanalerna.
–  Den kanalen är identisk med den första vi gjort, så man kan säga att arbetet börjar om igen. Jag skulle inte vilja jobba någon annan stans och här har man aldrig en tråkig dag, säger Peter Lukin.

Fakta: Skanskas entreprenader i Slussen

1. Slussanläggning med kajer
Arbetet innebär rivning samt om- och nybyggnad i vattenområdet Slussen/Söderström. Det blir två nya avtappningskanaler för Mälaren, en ny sluss mellan Mälaren och Saltsjön, kajer, stöd till bron och en sjökulvert.
Projektet är en utförandeentreprenad.

2. Konstbyggnad
Först genomförs schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten för att möjliggöra grundläggning, pålning och betongarbeten. Därefter byggs de nya konstruktionerna på Slussenplanet och Strömkajen.
Projektet är en utförandeentreprenad.

3. Huvudbro över Söderström
En stålbro som är 140 meter lång och 45 meter bred.
Projektet är en totalentreprenad.

4. Avbördningsluckor
Själva byggarbetena påbörjades sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. En del av arbetena består av att bygga en ny slussränna och två nya avtappningskanaler. I dag tappas vatten genom Karl-Johan-slussen och gamla Nils Ericson-slussen. I och med ombyggnaden rivs Karl Johan-slussen från 1935. Nils Ericsonslussen från 1850 blir fiskvandringsväg.
Projektet är en totalentreprenad.

Källa: Skanska