Nyheter

Holländsk storsatsning på skyddsvallar

Översvämningshotade Holland börjar bygga högre skyddsvallar för att möta stigande havsnivåer.

Den holländska regeringen tar klimatforskarnas varningar om stigande havsnivåer och kraftfullare stormar på största allvar. Nu skärps kraven kring skyddsvallar och fördämningar som ska skydda människor och infrastruktur mot stigande vattennivåer. De nya, högre skyddsvallarna uppskattas kosta omkring 1,5 miljarder euro varje år att bygga under de kommande 50 åren.

— Kostnaderna är höga, men mycket, mycket mindre än vad översvämningar kostar, säger Tineke Huizinga-Heringa, statssekreterare i holländska regeringen, till Vetenskapsradion.

Arbetet leds av Delta-kommissionen som bildades efter översvämningarna 1953 när över 1 800 människor dog. Efter det började en massiv utbyggnad av höga betongvallar, sanddyner och andra barriärer, vilket stod klart 1997.