Nyheter

Hon är årets alumn

Örebro universitet utser Maliun Ali Hussein till Årets alumn. Hon får utmärkelsen för att hon ”går mot strömmen genom sitt val av utbildning och yrke… en förebild genom sin målmedveten och engagemang”, som högskolan skriver i motiveringen..

På Örebro universitets hemsida säger hon att många höjer på ögonbrynen i förvåning när hon presenter sig som byggnadsingenjör och jobbar med att rita byggelement som bjälklag, balkar, väggar och pelare.

– Folk har en bild av byggnadsingenjören som en medelålders man, ofta lite kraftfullt byggd. Man jag är tjej, har dessutom utländsk bakgrund och går klädd i slöja och långkjol, säger Maliun Ali Hussein som nu jobbar som konstruktör på Strängbetong i Stockholm.

Den utländska bakgrunden består i att hon är född i Somalia men uppvuxen i Örebro.

– I många invandrarfamiljer vill föräldrarna att barnen ska utbilda sig inom medicin, antagligen därför att man upplevt krig och att kunskaper inom det området blir så viktiga, säger hon.

– Men jag tyckte tidigt att ingenjör verkade häftigt. Sedan lärde jag mig att det fanns olika ingenjörer. Byggnadsingenjörer verkade ha de mest spännande jobben, speciellt när de jobbar i större projekt.

Trots det började hon på Karolinska institutet i Solna. Hon läste på det biomedicinska analytikerprogrammet. Men det kändes efter ett tag ”helt fel”.

Så hon började på byggnadsingenjörsprogrammet i Örebro.

Under studietiden i hemstaden var hon också så kallad studentambassadör och hjälpte skolelever med läxorna i framförallt matte på invandrartäta Vivallaskolan — där hon själv pluggat en gång i tiden.

Ett år fick Maliun Ali Hussein byggföretagets Peabs stipendium ”Ung och lovande” på 50000 kronor.

2008, då hon var klar med studierna i Örebro, började hon på Strängbetong.

Den sjätte februari i år tar hon emot Årets alumn — ett pris som delas ut till tidigare elever som anses inspirera ungdomar till universitetsstudier.