Nyheter

Hon är Årets samhällsbyggare

Charlotta Thureson Giberg, exploateringschefen i Huddinge. Foto: Johannes Frandsen

Charlotta Thureson Giberg, exploateringschefen i Huddinge, är Årets Samhällsbyggare 2021.
– Det är i kommunerna som mycket av samhällsbyggandet händer. Charlotta Thureson Giberg har med mer än 20 år i kommunen och 13 år som chef spelat en betydande roll i Huddinges utveckling. De insatserna är värda att hyllas, säger Lars Strömgren, vd Samhällsbyggarna.

Charlotta Thureson Giberg är exploateringschefen i Huddinge som framgångsrikt har format den expansiva kommunen – och avdelningen hon leder.
Nu tilldelas hon Samhällsbyggarnas utmärkelse Årets samhällsbyggare 2021.

Vad betyder utmärkelsen Årets samhällsbyggare för dig, Charlotta Thureson Giberg?
– Det är roligt att få den uppmärksamheten för sina arbetsinsatser i vardagen. Sedan tycker jag att den bransch som jag är verksam i är värd att uppmärksammas.

– Jag har fantastiskt roliga och intressanta arbetsuppgifter. I vår verksamhet får vi följa samhällsbyggnadsprojekten från tidigt idéstadie till dess att projekten är utbyggda och klara. Allt från storskalig infrastruktur, nya bostadskvarter och stadsdelar, liksom förskolor och skolor, parker med mera.

Charlotta Thureson Giberg lyfter också fram kollegor och medarbetare i priset. Det gäller inte minst alla de unga talanger som hon väglett genom kommunens traineeprogram.

– Mitt arbete handlar mycket om att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna göra ett bra jobb, dels genom att anpassa och utveckla verksamheten för att möta morgondagen men även genom att skapa ett bra arbetsklimat. Genom utmärkelsen blir jag inspirerad av att fortsätta att uppmärksamma unga att söka sig till vår bransch. 

Hur är intresset för samhällsbyggnad bland de yngre?
– Det är en intressant fråga, den bakgrund vi har är att det är en bristyrkesgrupp på arbetsmarknaden. Det är tufft att rekrytera nya medarbetare inom vår kompentens inom fastighetsjuridiska frågor. Det är bland annat därför vi har satt upp det här traineeprogrammet, för att locka till sig de nyrekryterade i ett tidigt skede. Men generellt är det tufft på arbetsmarknaden, vi behöver bli fler samhällsbyggare. 
Enligt motiveringen brinner du för samhällsbyggnadsfrågor, varifrån kommer detta brinnande intresse?
– Det är nog från min utbildning och mina arbetsuppgifter jag har. Jag tycker det är otroligt roligt att jobba med våra samhällsbyggandsprojekt. Vi jobbar mycket med avtalsfrågor och förhandling mot exploatörer och där är genomförbarheten central i våran verksamhet. Det handlar inte bara om att sätta upp en plan utan den ska också genomföras och vi ska få ekonomi i den samt juridiskt komma överens med vår motpart. Det är många kluriga frågor att hantera i processen. 
Vilket byggprojekt är du mest nöjd med i Huddinge?
– Det är svårt att svara på eftersom jag mer är projektägare och inte projektledare. Men jag måste nämna utvecklingen av Flemingsbergs nya stadskärna och den nya stadsdelen i det befintliga handelsområdet i Kungens kurva. 

Priset Årets samhällsbyggare delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 26-27 oktober.  

OM PRISTAGAREN

  • Charlotta Thureson Giberg
  • Ålder: 53 år
  • Utbildning/bakgrund: Lantmäterilinjen, Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Examen 1995
  • Jobb: Mark- och exploateringschef, Huddinge kommun, sedan 2008. Sektionschef på en av fem avdelningar på kommunens Samhällsbyggnadsavdelning. En starkt växande avdelning, som mer än fördubblats i antal medarbetare på sex år. 

Juryns motivering:
Charlotta Thureson Giberg är exploateringschefen som har lyft det långsiktiga strategiska arbetet till en konst. Av både nuvarande och tidigare medarbetare beskrivs hon som en outtröttlig och lyhörd ledare som brinner för samhällsbyggnadsfrågor.

Det engagemanget gör henne till en inspirationskälla och förebild, inte bara inom den egna organisationen, utan för alla i hela sektorn. Det gäller inte minst alla unga talanger som har fått rätt start på karriären genom kommunens traineeprogram som Charlotta Thureson Giberg har varit drivande i. Detta är kvaliteter som genererar resultat, men mer sällan strålkastarljus. Det vill vi ändra på. Charlotta Thureson Giberg är Årets samhällsbyggare 2021.

JURY ÅRETS SAMHÄLLSBYGGARE 2021

  • Jan Wejdmark, senior partner, Newse
  • Malena Havenvid, civilingenjör, doktor i företagsekonomi och lektor i byggprojektledning, KTH
  • Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket
  • Ann-Louise Lökholm, vd, Sweco Sverige
  • Lars Strömgren, vd, Samhällsbyggarna
  • Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst