Nyheter

Hon är ny i JM:s koncernledning

JM delar in sin verksamhet i Stockholm på två enheter, varav den ena får förstärkning genom Anette Frumerie som ny affärsenhetschef. Hon tar även plats i JM:s koncernledning.

Det är en van JM-medarbetare börjar det nya jobbet den 1 juli.
— Jag har arbetat inom JM i 15 år, jag började direkt efter KTH och trivdes så bra att jag blev kvar, säger Anette Frumerie.

Efter examen som civilingenjör inom väg och vatten på Kungliga Tekniska Högskolan började hon på ett JM märkt av lågkonjunkturen.
— När jag började i början av 90-talet var det krisigt och svårt att få bostäder sålda. Av den anledningen tog jag tag i det som var viktigast då, att sälja.

Kund- och marknadsfrågor var ett så spännande ansvarsområde att Anette Frumerie fortsatte jobba med den inriktningen. Det ska hon göra även i sin nya roll som affärsenhetschef för nybildade JM Bostad Storstockholm.
— Vi har växt så mycket i Stockholm att vi delar upp verksamheten i fler enheter, för att skapa ytterligare fokus på bostadssidan.

Anette Frumerie kommer närmast från en post som regionchef för JM Bostad region Norr i Stockholm. Innan dess var hon regionchef i Uppsala. Hon ersätter Sten Hamberg i JM:s koncernledning som valt att trappa ner och övergå till att arbeta med strategiska affärer.

Zdravko Markovski fortsätter som affärsenhetschef för JM Bostad Stockholms stad. JM Bostad region Stockholm Norr delas in i två delar. Till dessa pågår rekrytering av regionchefer.