Nyheter

Hon blir ny ordförande för Sveriges Arkitekter

Louise Masreliez blir ny ordförande för Sveriges Arkitekter. Foto: Marge Arkitekter

Louise Masreliez har valts till ny ordförande för Sveriges Arkitekter.
Hon är arkitekt SAR/MSA och partner och vd i Marge Arkitekter.
Förbundet får en ordförande som ska arbeta för att öka kunskapen om arkitektur i samhället och som också brinner för kulturarvs- och forskningsfrågor.

– Det intressanta med uppdraget är att kunna bidra till en ökad insikt hos allmänheten om vad arkitekter kan bidra med specifikt. Social hållbarhet och integration är exempel på aktuella områden där arkitekter kan göra stor skillnad. Arkitektur påverkar alla människor,  men det finns ibland en omedvetenhet kring att det är så, säger Louise Masreliez i ett pressmeddelande.

Den nyvalda ordföranden har varit med om att skapa offentlig arkitektur som påverkar många människor: ett av hennes första uppdrag var inredningen av Moderna museet 1994.

De senaste åren har Louise Masreliez och Marge Arkitekter ritat Naturum Trollskogen på Öland, ombyggnad av Bonniers Konsthall, terminalbyggnader på Strömkajen i Stockholm och hyresbostäder i kv Korthållaren i Vällingby.
Strömkajen och Korthållaren har varit nominerade till Kasper Salin-priset (2014) och Bostadspriset (avgörs den 29 november).  

Louise Masreliez har examen från arkitekturskolan på KTH och har även studerat i Köpenhamn och USA. Hon var med om att grunda Marge Arkitekter 2002. Att jobba som förtroendevald i Sveriges Arkitekter är inget nytt för Louise Masreliez som tidigare varit verksamhetsrevisor, ledamot i Kasper Salin-prisjuryn och ordförande i Stockholms arkitektförening.

Som förbundsordförande kommer Louise Masreliez att i första hand arbeta för att öka kunskaperna om arkitektur i samhället i stort, värna det byggda kulturarvet samt verka för en större satsning på forskning och innovation i arkitektföretagen. En fjärde prioriterad fråga är situationen på arkitektmarknaden:

– En utmaning som kåren står inför är bristen på utbildade arkitekter. För få arkitekter examineras från våra högskolor, ett faktum som kommer att drabba byggbranschen under lång tid framöver. Det resulterar i övertid och en stressig arbetsmiljö på arkitektkontor och i kommuner. I förlängningen kan det försvåra möjligheten att uppnå regeringens bostadsmål och resultera i en hastigt planerad byggd miljö som ger ett dåligt resultat, säger Louise Masreliez.

Sveriges Arkitekter valde Louise Masreliez till ny förbundsordförande under förbundets stämma den 27–28 november. Hon efterträder Jacob Sahlqvist, arkitekt SIR/SAR/MSA och marknadschef på White, som var förbundsordförande 2012–2016.