Nyheter

Hon blir ny VD för Byggmaterialhandlarna

Monica Björk blir ny vd för Byggmaterialmandlarna.

Monica Björk har rekryterats som ny VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Monica kommer närmast från en tjänst på WSP Sverige och har tidigare bl.a. varit VD för Byggmaterialindustrierna (2010-2016) och tjänstgjort som departementssekreterare vid Näringsdepartementet.

– Monica har lång erfarenhet från arbete med lobbying. Hon har ett brett nätverk inom byggsektorn och känner till den politiska arenan väl. Hon har rätt bakgrund och kunskaper för att kunna leda vårt viktiga arbete med att skapa branschnytta för byggmaterialhandeln.” säger Johan Rosendahl, styrelseordförande i Byggmaterialhandlarna, i ett pressmeddelande.

– Jag ser fram emot att kunna använda mina kunskaper, erfarenheter och breda nätverk för att synliggöra och skapa ännu bättre förutsättningar för byggmaterialhandeln, säger Monica Björk.

Monica tillträder sin tjänst den 29 januari och tar över VD-skapet i samband med Byggmaterialhandlarnas årsmöte den 9 mars 2018 då Ulf S. Gustafsson går i pension.

Byggmaterialhandlarna arbetar för att öka attraktiviteten för branschen och har stort fokus på statistik, lobbying, digitalisering och hållbarhetsfrågor. Förbundet, som samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag, har ca 950 medlemmar och flertalet av branschens aktörer och kedjor är medlemmar.