Nyheter

Hon blir ny vd för Tyréns Sverige

Cecilia Granath. Foto: Peter Rutherhagen

Cecilia Granath har utsetts till vd i Tyréns Sverige AB. Cecilia har arbetat inom Tyréns sedan 2001 i olika linjechefsroller, senast som chef för Tyréns svenska verksamhet. Hon efterträder Johan Dozzi, som fortsätter som CEO för Tyrénskoncernen.

Vid årsskiftet bildade Tyrénskoncernen en ny bolagsstruktur. Det nybildade bolaget Tyréns Group AB är koncernens moderbolag och de olika ländernas verksamheter inordnas i separata dotterbolag. Denna förändring tydliggör koncernens ansvar och resurser i ett separat moderbolag, samtidigt som koncernens tre geografiska marknader får en likartad ledning och styrning.

I samband med förändringen har Tyréns AB bytt namn till Tyréns Sverige AB och Cecilia Granath har utsetts till vd i Tyréns Sverige AB.

– Jag är mycket glad för att Cecilia blir Tyréns vd på den svenska marknaden. Cecilia har som Sverigechef och tidigare regionchef visat på ett starkt ledarskap, djup förståelse för affären och våra kunder samt satsningar inom innovation och hållbarhet. Cecilia är rätt person att fortsätta leda och utveckla Tyréns svenska verksamhet framåt, säger CEO Johan Dozzi, i ett pressmeddelande.

– Tyréns står idag starka på den svenska marknaden inom samhällsbyggnad och jag ser stora möjligheter framåt. Vårt fokus på hållbara samhällen genom innovation, digitalisering, en tydlig hållbarhetsagenda samt en stark företagskultur, gör oss till ett av Sveriges ledande konsultbolag inom samhällsbyggnad. Nu ser jag fram emot att fortsätta denna utvecklingsresa tillsammans med kunder och medarbetare, för att göra skillnad och skapa framtidens samhälle, säger Cecilia Granath.

Tyrenskoncernen består idag av 3 000 medarbetare på tre geografiska marknader; Sverige, UK och Eastern Europe.