Nyheter

Hon blir samhällspolitisk chef för Sveriges Arkitekter

Margareta Wilhelmsson. Foto: Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har inrättat en ny tjänst, samhällspolitisk chef, och  Margareta Wilhelmsson blir den första på posten.
Hon jobbar i dag som opinionsbildare på Jusek och börjar hos Sveriges Arkitekter den 14 augusti.

– Sveriges Arkitekter har sedan ett antal år jobbat allt mer med politisk påverkan och opinionsbildning, ett arbete som våra medlemmar värderar högt. Nu tar vi nästa kliv. Med Margareta professionaliserar vi påverkansarbetet ytterligare och kan ta oss an ännu fler frågor som har betydelse för arkitekturens förutsättningar, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

I rollen som samhällspolitisk chef ska Margareta Wilhelmsson hålla ihop förbundets politiska påverkansarbete. Hon har dubbla utbildningar som jurist och konstvetare och har jobbat med politik och påverkan sedan 2007, då hon var politiskt sakkunnig hos Moderaterna i riksdagen. Där jobbade hon med samhällsbyggnadsfrågor, bostadspolitik och parlamentarisk juridik. Idag är hon opinionsbildare hos Jusek, ett Sacoförbund precis som Sveriges Arkitekter.

– Jag ser fram emot att ta Sveriges Arkitekters påverkansarbete vidare. Det är angeläget att fortsätta stärka arkitekturen och arkitekternas roll i byggprocessen och i samhällsdebatten.  Byggprocessen har länge dominerats av ett alltför snävt perspektiv där arkitekturen fått stå tillbaka, säger Margareta Wilhelmsson.