Nyheter

Hon utreder EG-reglerna <br></br> för inhyrd personal

Professor Birgitta Nyström får uppdraget att ta reda på hur EG:s bemanningsföretagsdirektiv kan införas i Sverige så att de kollektivavtal som finns här påverkas så lite som möjligt.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur EG:s bemanningsföretagsdirektiv ska kunna genomföras i Sverige. Utredare blir Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet.

— Jag är övertygad om att utredaren kommer att hitta en lösning som så lite som möjligt påverkar de kollektivavtal som finns, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Tanken är alltså att direktivet ska genomföras i enlighet med den svenska modellen, där arbets- och anställningsvillkor i första hand regleras genom kollektivavtal. Därför ska utredaren samråda med arbetsmarknadens parter.

Bemanningsföretagsdirektivet innehåller bland annat den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att samma villkor ska gälla för inhyrda som för dem som är anställda i kundföretaget. En princip som redan gäller för såväl Unionens som för LO:s bemanningsavtal med Almega.

Utredarens uppdrag är också att se över svensk lagstiftning för att undanröja regler som hindrar användandet av bemanningsföretag. Enligt direktivet får bara sådana hinder finnas som är till för att skydda arbetstagarna och som handlar om hälsa och säkerhet i arbetet.

Senast den 29 oktober 2010 ska Birgitta Nyströms utredning vara klar. Direktivet ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 5 december 2011.

Elisabet Örnerborg