Nyheter

Hotell blir jättejobb för NCC

Arlanda får ett nytt storhotell. NCC Construction Sverige bygger och får 545 miljoner kronor för jobbet.

Det är Luftfartsverket som gett NCC Construction Sverige i uppdrag att bygga nya Clarion Hotel som ska drivas av Choice Hotels Scandinavia. Hotellet etableras invid flygledartornet och länkas samman med Sky City och flygterminalerna.

Projekteringen startar i januari och de första markarbetena påbörjas i augusti. Hotellet ska stå klart i november 2012. Bygget kommer att i snitt sysselsätta 150 personer.