Nyheter

Hovrätten beviljar prövningstillstånd


Enligt en dom i Stockholms tingsrätt, som meddelades i juli, fick en köpare rätt att häva ett köp eftersom tillträdet blivit försenat.Den stämda bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt, som nu meddelar att man kommer att pröva målet.

En bostadsrättsköpare vände sig till tingsrätten för att få rätt att upphäva ett köp av en lägenhet i Brf Plommonträdet 5 vid Telefonplan i Stockholm. Anledningen var att tillträdet blev sex veckor försenat. 

Fastighetsbolaget Savanas bostadsrättsförening Plommonträdet 5 dömdes av tingsrätten att betala rättegångskostnader på en kvarts miljon kronor samt att betala tillbaka handpenningen om 50 000 kronor jämte ränta till köparen. 

Bostadsrättsföreningen skrev i sin överklagan: ”Det är vidare av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt mot bakgrund av att det saknas praxis avseende inom vilken tid en försenad upplåtelse har skett inom skälig tid”.

Nu meddelar Svea Hovrätt att man ger prövningstillstånd och att beslutet inte ej får överklagas.