Hovrätten fäller Belstroj för brott mot utlänningslagen

Hovrätten fäller Belstroj för brott mot utlänningslagen
I december 2021 friades bolagets företrädare i tingsrätten. Nu har hovrätten ändrat tingsrättens dom. Foto: Getty Images

De båda tilltalade företrädarna för Belstroj friades i tingsrätten, men döms i hovrätten för brott mot utlänningslagen vid tio tillfällen.
Belstroj förpliktigas också att betala en särskild sanktionsavgift på drygt 1 miljon kronor.

I två stämningsansökningar, en från juni 2020 och en från maj 2021, åtalades de två männen för flera fall av brott mot utläggningslagen. Enligt åtalet hade företaget haft 30 personer anställda trots att de inte haft rätt att vistas i Sverige, eller haft rätt att vistas här men saknat föreskrivet arbetstillstånd och därmed saknat rätt att arbeta här.

Det hände mellan den 1 juli 2018 och den 28 februari 2019 i Stockholms län. Åklagaren yrkade också att de båda åtalade skulle få näringsförbud i fem år. Åklagaren yrkade också på en särskild avgift på cirka 2,9 miljoner kronor.

Brister i rutindokument

I december 2021 kom tingsrättens dom som helt friade bolaget företrädare samt bolaget. Tingsrätten skriver bland annat att bevisläget är svårt. De är i vissa fall oklart vilket medborgarskap de anställda haft, om de haft uppehållsrätt genom familjeanknytning och hur länge de arbetat i Sverige .

I domen står det också att det framstår som att det funnits fungerande rutiner inom Belstroj och att det är svårt att bevisa att de åtalade har brustit i det ansvar som ålegat dem i egenskap av ställföreträdare för bolaget.

Men hovrätten, som meddelar dom i dag, tisdag, ändrar tingsrättens dom på flera punkter. De båda männens döms för brott mot utlänningslagen vid tio tillfällen. De döms till 120 dagsböter vardera. Belstroj förpliktigas även att betala en särskild sanktionsavgift på cirka 1 150 000 kronor.

Hovrätten skriver att det funnits rutiner och kontroller och att de åtalade i vissa fall inte agerat oaktsamt. Men rätten konstaterar att de rutindokument som funnits inte omfattat samtliga av de frågor som varit aktuella i målet.

Relaterade artiklar

Fängelsestraff fastställs i korruptionshärvan
Nu har Nacka överklagat domen
Nacka överklagar domen om Bergs gård
Skärpt straff för fastighetschefen