Nyheter

Hovrätten fastställer domen i Peab-härvan

Nu har hovrätten meddelat dom i den så kallade Peab-härvan i Falun.
Tingsrätten fällde fem personer, två Peab-anställda och fyra kommuntjänstemän, för mutbrott och bestickning.
Hovrätten fastställer domen.

Svea hovrätt har i dag fastställt domen mot fem personer avseende mutbrott och bestickning. Åklagaren hävdade i åtalet att två Peab-anställda personer bjudit kommunanställda på bland annat ishockeyresor och julbord som belöning för deras tjänsteutövning vid Falu kommun.

Falu tingsrätt dömde de åtalade för mutbrott och bestickning till dagsböter.
Domen meddelades i februari. Samtliga dömdes till dagsböter på mellan 3 600 kronor och 40 600 kronor. Förvaltningschefen som gjort sig skyldig till tre fall av mutbrott, dömdes till dryga dagsböter, totalt 40 600 kronor. Dessutom ska hon återbetala 60 000 kronor till staten för försvarskostnader.Även de två Peab-anställda fick dryga böter, 32 800 kronor respektive 27 000 kronor. Båda ska dessutom betala 50 000 kronor i försvarskostnader.

Alla, utom en kommunal tjänsteman som fälldes för ett fall av mutbrott, valde att överklaga till Svea Hovrätt.
Men Hovrätten delar alltså tingsrättens bedömningar och fastställer tingsrättens dom.

 

BAKGRUND:

2011 uppdagades det att Trafik- och fritidsförvaltningen i Falu kommun slutit ett olagligt avtal med företaget Peab om drift och underhåll av kommunens gator, till ett värde av 161 miljoner kronor.

Totalt sex personer har stått åtalade, misstänkta för flera olika fall av mutbrott och bestickning mellan åren 2009 och 2011.

Två av de åtalade arbetade på Peab då de misstänkta brotten inträffade. De övriga fyra var tjänstemän på Falu kommun. Samtliga åtalade förnekar brott.

Mutorna har bland annat handlat om en bjudresa till Melodifestivalens genrep i Leksand 2009, en ishockeymatch i Leksand, middag på restaurang i Falun samt middag på restaurang i Stockholm. I samtliga fall har Peab stått för notan.

I februari förra året meddelade tingrätten sin dom. De fyra kommunala tjänstemännen, varav en förvaltningschef, döms för mutbrott och två Peab-anställda döms för bestickning.

Fem av de sex dömda valde att överklaga domen till hovrätten.

Källa: Byggvärlden