Nyheter

Hovrätten ger klartecken till renovering

Signalistens fastighet Gunnarbo i Bagartorp, Solna får nu renoveras efter ett beslut i hovrätten. Foto: Signalisten

Hyresgästerna godkände inte fastighetsägarens förslag till renovering. Men nu får Signalisten klartecken att genomföra föreslagna åtgärder i Gunnarbohuset i Solna. Det meddelar Hovrätten.


Hovrätten meddelar i en dom att man godkänner Signalistens föreslagna åtgärder för att renovera fastigheten Gunnarbo 2 i Bagartorp. Beslutet innebär klartecken för Signalisten, Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, att genomföra projektet. Det meddelar Nyhetsbyrån Sirén.

– Beslutet är ett kvitto på att de åtgärder som Signalisten föreslagit är nödvändiga och på en rimlig nivå för att husen ska hålla i många år till, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten, i ett pressmeddelande.

Renoveringsförslaget presenterades för hyresgästerna i Gunnarbohuset i början av 2019. Eftersom det inte godkändes av samtliga hyresgäster skickades ärendet vidare till hyresnämnden som bedömde att nivån är rimlig. Därefter överklagades ärendet till Svea hovrätt, som nu slutgiltigt meddelat att godkänna åtgärderna. 

I hyresnämndens bedömning formulerades bland annat att Signalisten har ”ett beaktansvärt intresse av att genomföra de begärda åtgärderna och att dessa inte framstår som oskäliga mot hyresgästerna.”. 

– Husen är i mycket dåligt skick och den tekniska livslängden är slut för vatten- och avloppsledningar och elsystem. Vi kommer att göra allt vi kan för att genomföra renoveringen på ett så bra sätt som möjligt för våra hyresgäster i Gunnarbo, säger Lars Jolérus, vd på Signalisten.  

Berörda hyresgäster har informerats om hovrättens beslut. Byggstarten beräknas kunna ske våren 2022.