Hovrätten höjer företagsbot för dödsolycka

Hovrätten höjer företagsbot för dödsolycka
NCC ska betala 1 miljon kronor i företagsbot för dödsolyckan på sjukhusbygget i Västerås, anser hovrätten. Tingsrätten hade satt boten till 400 000 kronor.

En ung byggnadsarbetare avled i början av 2009 efter att ha fått en 1,9 ton tung betongpelare över sig. Olyckan berodde på att lyftöglan brast. Öglan var underdimensionerad, den klarade högst 1,2 ton enligt märkningen.

Platschefen för bygget dömdes av tingsrätten till villkorlig dom och 80 dagsböter för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död. Han överklagade domen, men hovrätten fastställer Västmanlands tingsrätts dom.

Även byggherren, NCC Construction Sverige AB, och åklagaren överklagade domen. Åklagaren ansåg att företagsboten skulle vara högre, medan NCC ansåg att företaget gjort det som kunde krävas för att undvika olyckan och därför inte skulle betala någon företagsbot alls. NCC menade att det var orimligt att kräva att företaget skulle ha förutsett olyckan.

Det tycker inte Svea hovrätt. Hovrätten anser liksom tingsrätten att NCC ska betala företagsbot därför att företagets arbetsmiljöansvariga begått ett arbetsmiljöbrott. Men hovrätten anser att tingsrätten dömt ut en alldeles för låg företagsbot med hänsyn till den mycket stora skada och fara som brottet inneburit. Att brottsligheten varken har varit systematisk eller har haft stor omfattning liksom att det inte funnits något vinstsyfte bakom den, betraktas som förmildrande omständigheter. Det gör också att brottsligheten vare sig varit känd eller sanktionerad av företagsledningen.

Med stöd av de riktlinjer som Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål tagit fram, bestämmer hovrätten företagsboten till 1 miljon kronor.

NCC överklagade även tingsrättens beslut att ge den avlidnes fyra syskon 25 000 kronor var i skadestånd. Företaget menade att två av dem, som var halvsyskon till den avlidne, inte har rätt till skadestånd. Alla syskonen överklagade också tingsrättsdomen och yrkade 40 000 kronor var i skadestånd. Dessutom överklagade byggnadsarbetarens föräldrar tingsrättens beslut att inte ge dem något skadestånd. De hade begärt 15 000 kronor var.

Hovrätten anser att det saknas anledning att göra skillnad på hel- och halvsyskon och att även den avlidnes föräldrar har rätt till skadestånd. De får de skadestånd de begärt.

Domen kan överklagas senast den 13 december.

Relaterade artiklar

Tecknar kontrakt på bygget av ny sporthall i Arvidsjaur
”En splittrad bild i utmanande tider”
Lyra godkänd – men kommunen hävdar byggfel
Bygget av nya kulturhuset i full gång