Nyheter

Hundratals konflikter om granskning

Byggföretag vägrar att lämna ut underlag till Byggnads som vill granska löneutbetalningar. Nu samlas konflikterna på hög. <br></br> — Det är flera hundra fall som gått till centrala förhandlingar, säger Gustav Herrlin, arbetsrättsjurist på Sve

I samband med avtalsförhandlingarna 2006 togs granskningsarvodet bort ur kollektivavtalet. Byggnads vill dock fortsätta granska att rätt löner betalas ut.

Men datainspektionen slog ner på avtalet. Det anses strida mot personuppgiftslagen att företagen lämnar uppgifter om sina anställda till facket. Ärendet ligger nu i länsätten. Under tiden blir det fler och fler konflikter.
— Jag åker runt på dessa förhandlingar, som kommer lite stötvis. Det var till exempel ett tiotal i Gävle för ett par veckor sedan. Men det har också varit konflikter i Skåne, Blekinge, Göteborg och Borås, säger Gustav Herrlin.

Byggnads har lämnat ett förslag till Sveriges Byggindustrier om hur de vill att underlagen från företagen ska se ut.
— Men vi godtar inte förslaget och har skickat information till företagen om hur vi tycker de bör lämna uppgifter, säger Bo Antoni, vd på BI.
— Vi lämnar inte ut uppgifter eftersom Byggnads inte vill skriva på uppgörelsen om hur det ska gå till. Därmed följer vi avtalet, säger Bo Öhman, Peab.

Hans Tilly, ordförande för Byggnads, medger att granskningsunderlagen är en stor konfliktfråga mellan parterna.
— Förhoppningsvis löser vi frågan i samband med avtalsförhandlingarna, säger Hans Tilly.