Hundratusentals lägenheter i behov av upprustning

Hundratusentals lägenheter i behov av upprustning
Hammarkullen i Göteborg. Bild: Allmännyttan

En ny rapport från NCC visar att 333 000 lägenheter av miljonprogrammets bostäder behöver rustas upp. Av dessa är 140 000 lägenheter i akut behov av upprustning.

NCC har kartlagt upprustningsbehoven runt om i landet och kommer i rapporten med förslag för hur en hållbar upprustning ska kunna genomföras. Rapporten pekar bland annat på behovet av industrialiserad upprustning, den positiva effekten av hållbarhet och samverkan i upphandlingar samt vikten av långsiktigt kapital.

– Upprustningen av miljonprogrammet är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren. Vi ser områden som är i akut behov av renovering och av åtgärder för att skapa trygga och bra när- och boendemiljöer, samtidigt som husen också behöver klimat- och tillgänglighetsanpassas, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sverige.

I rapporten har NCC låtit SCB ta fram ny statistik över värdeårsförändringar i miljonprogramsbeståndet som ger en bild av hur upprustningsskulden ser ut i hela Sverige. Statistiken omfattar totalt 430 000 hyreslägenheter byggda mellan 1965 och 1974. Av dessa har drygt 100 000 lägenheter genomgått större upprustningar och 330 000 lägenheter, drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet, är i behov av upprustning.

Enligt en rapport från 2017, framtagen av Sveriges Allmännytta, uppgick upprustningsskulden till cirka 165 miljarder kronor. Givet att samma grad av upprustningsbehov finns i hela miljonprogrammets bestånd, motsvarar det en kostnad på omkring 500 miljarder kronor, enligt NCC.

– Våra medlemsföretag runt om i landet lägger idag stora resurser för att rusta upp och modernisera sitt fastighetsbestånd med ambitionen att göra det än mer attraktivt. För att bolagen ska kunna fortsätta med detta och kunna öka renoveringstakten på ett hållbart sätt krävs ytterligare åtgärder från regering och myndigheter, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Läs hela rapporten här. 

Relaterade artiklar

”De stora kostnadsökningarna har varit utmanande”
NCC bygger ut vattenverk i Umeå
”Initiativet är i grunden bra”
Unik dumper lockade till läsning