Nyheter

Hunton Fiber överklagar dom

Fotograf: Patrik Svedberg, Sveriges Domstolar.

I oktober dömdes den norska träfibertillverkaren Hunton Fiber i Patent- och marknadsdomstolen för överträdelse av den svenska marknadsföringslagen i en tvist med den svenska branschorganisationen Swedisol. Nu väljer Hunton att överklaga domen.

2018 stämde branschorganisationen Swedisol leverantören av träfiberisoleing, Hunton Fiber AS samt Hunton Fiber AB, för överträdelse av marknadsföringslagstiftningen. Hunton AB och Hunton AS fälldes för otillbörlig marknadsföring med motiveringen att marknadsföringen är felaktig och vilseledande.

I domen framgår bland annat att domstolen anser att minskningen av koldioxidutsläpp från träfiberisolering är för liten för att det ska vara relevant för Hunton att använda detta i marknadsföringssammanhang. Men detta håller inte Hunton Fiber med om utan väljer nu att överklaga domen.

Hunton menar att den svenska tingsrätten inte har tagit tillräcklig hänsyn till trä- och träfiberisoleringens förmåga att lagra kol under hela dess livslängd.

 – Träfiberisolering är unik eftersom den lagrar mer kol under produktens livscykel än den mängd CO2 som släpps ut under produktionen. Om man tar hänsyn till den lagring som sker under livscykeln när man analyserar isoleringens klimatpåverkan, får man därför en positiv CO2-effekt och på detta sätt blir aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen, säger Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber, i ett pressmeddelande. 

 
Företaget skriver att huvudråvaran i träfiberisoleringen är PEFC -certifierat trä från norsk gran som förädlats och bearbetats vid lokala sågverk nära Gjøvik. Energin som används i produktionen kommer från förnybar norsk vattenkraft. 

– För att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet måste koldioxidutsläppen minskas ned mot noll. Om du lyckas öka andelen träprodukter i allmänhet kommer mer kol att lagras, vilket hjälper till att nå utsläppsmålen, säger Jebsen.

Mats Björs, vd Swedisol, kommenterar Huntons överklagande:

– Hunton har överdrivit träfiberisoleringens miljöegenskaper och inte för domstolen kunnat styrka sin marknadsföring. Huntons framtagna EPDer visar inte de positiva egenskaper som Hunton framhåller i marknadsföringen. Enligt Marknadsföringslagen är bevisbördan hos avsändaren av marknadsföringen. När det gäller klimat- och miljöpåståenden är bevisbördan extra hög.