Nyheter

Hur påverkas er verksamhet av corona?

Corona får effekter på byggbranschen. Illustration: Isak Andersson. Foto: Getty Images.

Inga arbetsresor, ökad datakapacitet, karantän efter utlandsvistelser och speciella arbetsgrupper som jobbar särskilt med att bevaka coronavirusets utveckling – det är några av svaren i Byggvärldens enkät om hur branschen påverkas av coronaviruset.
 

1. Hur har coronaviruset påverkat er verksamhet?

2. Vad har ni för direktiv för tjänsteresor?

3. Vad har ni för policy angående att jobba hemifrån?

4. Har ni infört karantänsregler för personal som varit utomlands/utländsk arbetskraft som ska till Sverige och jobba?

5. Ser ni någon risk att ni behöver stänga arbetsplatser?

6. Märker ni av, eller är ni oroliga för, problem med leveranser av byggmaterial? 
 

Björn Bergman, marknads- och kommunikationschef, Implenia:

1. I varje landsorganisation inom Implenia-koncernen har vi aktiverat arbetsgrupper som följer utvecklingen av coronaviruset i omvärlden och har utfärdat tydliga instruktioner till samtliga medarbetare om hur man kan göra för att minimera risken att smittas av viruset och vad man gör om man blir sjuk. Som generell utgångspunkt gäller att rekommendationer och direktiv från lokala myndigheter ska följas. Vi för även en tät dialog med våra underentreprenörer och leverantörer för att hålla varandra uppdaterade.

2. Som grundprincip gäller att affärsresor inom hemlandet eller utomlands ska undvikas. Undantag är resor som man normalt gör kopplat till sin yrkesroll eller arbetsuppgifter, till exempel resor till sin arbetsplats (projekt/kontor). I Sverige ersätter vi våra arbetsresor där det är möjligt med våra digitala verktyg (skype/teams/telefon).

3. Vi är tydliga med att om man är sjuk (även lättare förkylning) så ska man stanna hemma, av omsorg om sig själv och sina kollegor. För de vilkas arbetsuppgifter tillåter det är det möjligt att jobba hemifrån. Den möjligheten skiljer mellan olika yrkeskategorier, det är enklare för tjänstemän som jobbar på kontor än för yrkesarbetare ute på projekt.

4. Har man varit utomlands ska man stanna hemma/jobba hemifrån i fem dagar.

5. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och kommer att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa våra medarbetares, underleverantörers och kunders hälsa. Människors säkerhet och hälsa går först. Vi uppmanar alla som har en laptop att ta med dessa hem från jobbet varje kväll, för att kunna jobba hemifrån om arbetsplatsen skulle stängas ned med kort varsel pga virusspridning.

6. Än så länge fungerar våra materialleveranser utan större störningar. Men vi kommer liksom flera branschkollegor att påverkas av att länder stänger gränser och transporter ställs in. Det gäller såväl material som arbetskraft från andra länder. Vi har en löpande dialog med våra leverantörer.
 

Jacob Birkeland, presschef, Skanska:

1. Vi har vidtagit olika försiktighetsåtgärder. Bland annat har vi uppmanat alla kollegor som återvänder från en riskzon där det skett ett större utbrott att stanna hemma i 14 dagar. På koncernen har vi upprättat ett koordineringsteam lett av vår personalchef. Detta för att snabbt kunna fatta beslut om ytterligare åtgärder såsom eventuellt dekret om att arbeta hemifrån mm. Vi har även tagit fram olika scenarios som vi sedan planerar utifrån för att ha en beredskap på plats.  

2. Vi har infört ett internationellt affärsreseförbud för samtliga anställda.

3. Kollegor som återvänder från en riskzon att stanna hemma i 14 dagar. Vidare uppmanar vi alla medarbetare att stanna hemma om de känner förkylningsliknande symptom.

4. Enbart om de vistats i den mest utsatta områdena.

5. Vi har tittat på ett antal scenarios som vi också har planer för att hantera, detta är ett av dem.

6. Givet den uppkomna situationen planerar vi för ett antal scenarios. Problem med leverantörskedjan är ett sådant scenario. I dagsläget har vi inga konkreta problem men bevakar situationen noga.
 

Emma Månson, kommunikationschef Sweco Sverige: 

1. Konsulter, uppdragsledare och chefer på Sweco fortsätter att som alltid ha fullt fokus på sina uppdrag och kundernas behov, medan frågor kopplade till coronasmittan hanteras av ett särskilt kristeam. Exempelvis har vi ökat på datakapaciteten så att det fungerar bra att arbeta hemifrån om det behövs och vi guidar våra chefer i vad som är viktigt att tänka på vad gäller ledarskap på distans. Som i alla verksamheter nu orsakar såklart coronaviruset många frågor men det finns en stor vilja och kraft från alla håll att samarbeta och lösa situationen till det bästa tillsammans.

2. Vi följer UD:s avrådan om resor utomlands, vilket betyder att alla som arbetar på Sweco ska avstå från både tjänsteresor och privata resor som inte är absolut nödvändiga. I övrigt följer vi myndigheternas rekommendationer.

3. Alla medarbetare på stockholmskontoret rekommenderas att i möjligaste mån arbeta hemifrån och inte komma till kontoret. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation på måndagseftermiddagen den 16/3. Om det inte är möjligt att arbetahemifrån kan man fortsatt arbeta från kontoret, förutsatt att man är frisk. För andra kontor i landet gäller att man kan arbeta hemifrån exempelvis om man känner sig småkrasslig men arbetsför, förutsatt att det fungerar med ens arbetsuppgifter. I övrigt följer vi myndigheternas rekommendationer.

4. I början av februari införde vi en regel om 14 dagars hemkarantän för medarbetare som besökt något av de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområdena eller som haft närkontakt med någon som bekräftats smittad med coronaviruset. Från och med den 17 mars har vi upphävt dessa regler med anledning av att viruset nu finns spritt i Sverige och över hela världen. I och med UD:s avrådan om resor utomlands från den 14 mars till 14 april tar Sweco Sverige heller inte emot besök från andra länder, varken från andra länder där Sweco har verksamhet eller övriga världen.

5. Vi har beredskap för om vi tillfälligt skulle behöva stänga ett kontor eller delar av ett kontor för extra städning. Vid ett sådant beslut kommer medarbetarna uppmanas att arbeta vidare med sina uppdrag hemifrån eller från närliggande kontor, i den mån det går.

6. Inte aktuellt för oss.
 

Kristina Andreasson, marknad- och kommunikationschef, Veidekke Sverige:

1. Som alltid ska våra medarbetares hälsa och säkerhet stå högst upp på Veidekkes agenda, tillsammans med vårt personliga ansvar att minimera smittspridning och skydda samhällets riskgrupper. Därefter ligger vårt fokus på att upprätthålla Veidekkes verksamhet och leveranser till kunder på bästa möjliga sätt. Som del av det svenska samhället väljer Veidekke att följa svenska myndigheters rekommendationer och bidra till att deras beredskapsarbete kan fungera så effektivt som möjligt.  

2. Tjänsteresor och möten ska undvikas och ersättas av videomöten.

3. Beslut om arbete hemifrån tas i samråd med närmsta chef.

4. Veidekke i Sverige följer myndigheternas beslut och rekommendationer även vad gäller karantän och resor.

5. I skrivande stund har vi inga indikationer på att någon arbetsplats behöver stängas, men givet den snabba utvecklingen kan detta komma att ändras.

6. I skrivande stund har vi inga större störningar rapporterade, men givet den snabba utvecklingen räknar vi med att situationen kommer att bli mer utmanande framöver.

 

Bengt Olsson, presschef, Trafikverket: 

1. Coronavirusets händelseförlopp gör att det är ett löpande ”rörligt mål” vilket gör att vi löpande följer utvecklingen och löpande kommer anpassa våra beslut. Just nu genomförs Trafikverkets verksamheter som planerat

2. Avstå dessa just nu om de inte är verksamhetskritiska – varje resa ska särskilt beslutas av ansvarig chef.

3. Om man kan leverera/jobbasom om är man på arbetsplatsen ,samt att man stämt av med sin chef så rekommenderar vi detta just nu.

4. Ja, för de TRV-anställda som återkommit från bland annat semesterresa vilket är ett fåtal och dessa påverkar egentligen inte Trafikverkets verksamhet i stort. Håller löpande  dialog med våra entreprenörer om deras situation.

5. Inte i dagsläget och vi har en nära kontakt med samtliga entreprenörer kopplade till våra projekt för att följa corona-utvecklingen och för att kunna ta snabba beslut vid behov.

6. Det är för tidigt att säga. Vi håller just på att fingranska samtliga verksamheter och projekt för att ha en bra realtidsbild över all vår verksamhet – i realtid.

Enkäten var publicerad i Byggvärlden nr 5.