Nyheter

Hur ser konjunkturen ut för konsulterna?

Hallå där, Eva Nygren, vd för Sweco Sverige, som satsar på tillväxt och aktivt söker personal.

Hur ser konjunkturen ut för er som konsulter?</b> – Det är för tidigt att säga något nu efter årsskiftet men under fjärde kvartalet 2010 märkte vi av en ordentlig återhämtning. Vilka hot ser du?</b> – Världsläget gör att det känns väldigt osäkert. Vi påverkas snabbt av händelser i andra länder och där ser det inte lika bra ut som i Sverige. Vad är största utmaningen för er?</b> – Vi jobbar med tillväxt så den stora utmaningen är att kunna rekrytera och behålla personal. Vi har redan rekryterat 120 personer i år och 450 under förra året. Det är väldigt roligt att se att vi är attraktiva bland kvinnor. 30 procent av våra anställda är kvinnor och 35 procent av de vi rekryterat är kvinnor. Hur kommer det sig?</b> – ?Jag tror det beror på att vi har många kvinnor i ledande positioner. Det gör att vi är attraktiva på högskolorna. Det verkar som om det inte projekteras för så mycket infrastrukturbyggen. Är det något ni märker av?</b> – Upplevelsen är att det ligger mycket i pipen som inte kommer igång. Vi har förväntningar på fler stora projekt. Vilka områden är viktigast när Sweco ska växa?</b> – Vi ska växa inom alla områden och anställer brett; inom installation, energi, miljö, infrastruktur och vattenprojekt.