Valet 2022

Hur ska de yngre komma in på bostadsmarknaden?

Bostadsmarkanden
Foto: Getty Images

Slopad amorteringskrav, startlån och investeringsstöd – det är några av lösningarna som partierna presenterar för att öppna upp bostadsmarknaden för de unga. Här är alla partiernas förslag.

Hur ska ni hjälpa de yngre in på bostadsmarknaden?

Liberalerna:

De ungas situation på arbetsmarknaden är kraftigt eftersatt. En häxbrygd av bostadsbrist, stigande räntor, alldeles för hårda amorteringskrav och ett föråldrat bruksvärdessystem gör att det knappt finns några lägenheter för en ung person med en vanlig lön. Vi vill ta bort det skärpta amorteringskravet, erbjuda skattegynnat bosparande och statligt startlån för förstagångsköpare. Samtidigt behöver vi kapa den regleringsdjungel som i dag hindrar byggande.

Kristdemokraterna:

Trösklarna in på bostadsmarknaden måste sänkas. Vi vill införa startlån för förstagångsköpare, främja bosparande bland unga och se över kreditrestriktionerna. Det skulle gynna unga då kontantinsatsen ofta är det största hindret. Byggandet behöver också snabbas på genom förenklade byggregler.

Socialdemokraterna:

Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter. Utredningen Startlån till förstagångsköpare av bostad har nyligen överlämnat sina förslag. Vi avvaktar remissinstansernas svar. Vi vill att det särskilda investeringsstödet som har möjliggjort ett omfattande byggande återinförs.

Sverigedemokraterna:

Vi vill se startlån och fördelaktigt bostadssparande för förstagångsköpare. Fler bostadsformer som hyrköp behöver gynnas. Byggande och konkurrens bör gynnas, som kan pressa priser och öka bostadsbyggandet. Behoven av studentbostäder behöver även planeras in av kommuner i samverkan med lärosäten.

Centerpartiet:

Vi vill både göra det lättare för fler att köpa ett eget boende och att få tag på en hyresrätt. Bland annat vill vi slopa det skärpta amorteringskravet och införa ett förmånligt bosparande för unga. Vi kommer fortsätta driva på för fri hyressättning i nyproduktion för att öka utbudet av hyreslägenheter.

Moderaterna:

Först och främst behövs ett ökat byggande, genom enklare byggregler, mindre detaljerade detaljplaner och kortare handläggningstider. Därtill tror vi att det behövs särskilda insatser för att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, till exempel vill vi se över kreditrestriktionerna och höja bolånetaket till 90 procent.

Miljöpartiet:

För unga, och andra med lägre inkomster, krävs att det finns bostäder med rimliga boendekostnader. Miljöpartiet vill återinföra och utveckla det statliga investeringsstödet och se till att det byggs fler kollektiva boendelösningar. Vi vill också införa ett startlån för första bostadsköpet.

Vänsterpartiet:

Bygga hyresrätter med rimliga hyror som unga har råd med. Även tidsbegränsade hyreskontrakt riktade till ungdomar samt kompiskontakt är bra alternativ. De sammanlagda kreditrestriktionerna gör att många unga utestängs, om amorteringskravet blir kvar på nuvarande nivå vill vi slopa bolånetaket på 85 procent.