Nyheter

Hur skapar man Digital Samhällsbyggnad?

Magnus Leonhardt, Strategi- och innovationschef på Telia Sverige. Foto: Telia

I den djungel av digitalisering som nu växer fram skapas digitala byggstenar. Utvecklingen går enormt snabbt och ofta saknas en övergripande karta över vart vi är på väg och varför. Digitalisering är inte ett självändamål utan skall enligt oss innehålla värde för både medborgare och samhälle.

Magnus Leonhardt, Strategi- och innovationschef på Telia Sverige, är en av aktörerna inom digital samhällsbyggnad, svarar här på frågor från Byggvärldens gästkrönikörer. 

Vad är digital samhällsbyggnad för dig?

– Digitaliseringen av Sverige är på stark frammarsch. Drivkrafterna är främst effektivisering, förenkling och upplevelse. När man talar om digital samhällsbyggnad måste man gå tillbaka till roten för ett hållbart samhälle, ur ett digitaliseringsperspektiv.

Hur arbetar Telia idag med bygg- och fastighetsföretagen?

– Idag arbetar vi på flera plan med bygg- och fastighetsföretagen. Ett exempel är Uppkopplad Byggplats där vi tillsammans med bland annat PEAB, NCC, Skanska och andra möjliggör digitalisering av temporära byggplatser med smarta försörjningskedjor för att effektivisera svensk byggsektor.

Kommer vi bygga i luften framöver?

– Vi ser att delar av framtidens transportinfrastruktur kommer att vara digital och byggas och stödjas av mobil infrastruktur. Idag finns det ett nytt behov av att bygga digitala motorvägar i luften för drönare.

Hur ska vi få ihop all utveckling och standarder av digitala byggstenar till en Smartare Stad?

– Just nu är det tidig marknad och det sker många parallella initiativ. Ett väldigt bra initiativ är t. ex Digital Demo Stockholm (DDS) där man kommer testa nya tekniska lösningar på stadens digitaliseringsbehov. Telia kommer att bidra med spetskompetens och tekniska lösningar för att kunna testa tekniker som 5G, Internet of Things (IoT), dataanalys och nya innovationer.

Hur tycker du man kan definiera den dumma staden?

– En stad måste vara i konstant utveckling för att bli kontinuerligt smartare över tid. Det är rörelsen framåt som är viktig för att driva kontinuerligt värdeskapande. Då är man en smart stad, annars finns risken att man snabbt blir en ”dum stad”.

Vad skulle du göra först om du var VD för ett större företag inom bygg- eller fastighetsbranschen för att öka digitaliseringen?

– Säkerställa att jag har en sund mix av jämställd kompetens i bolaget som både kan utveckla kärnaffären men också ifrågasätta gamla sanningar. Inkludera akademi- och startupvärlden som en del av min affärsutveckling. Skapa en gemensam förståelse av den digitala teknikens utveckling. Gå ifrån ego till ekosystem.

Alla säger att 5G behövs och varför är det så viktigt?

– 5G kommer att möjliggöra att svensk industri och samhälle kan ta dom nödvändiga stegen för ökad konkurrenskraft genom digitalisering. Fullt utbyggd 5G möjliggör att ALLT kan kopplas upp (människor, maskiner och sensorer) i stor skala med hög säkerhet och kvalitet och till rimligt pris.

Kommer IT-jättar som Google, Microsoft, Alibaba och Amazon skapa global standard inom digital samhällsbyggnad?

– Visst har de bolagen en stor påverkan på hur lever våra liv. Men de utvecklar sina tjänster utifrån sina affärsmodeller och intressen, därför är det viktigt att vi värnar om hållbara lösningar för svenskt samhälle och bibehållen kontroll i Sverige.

Hur galen får man vara inom Telia i jakten på innovationer i världsklass?

– På Telia är vi mycket nyfikna på att testa nya idéer. Idéer som tillsynes kan verka ”galna” kan ha mycket stor potential i rätt sammanhang och med rätt stöd.

Telia är en viktig aktör i digitaliseringen av smarta Sverige. Vilka fler tycker ni vi bör intervjua? Hur ”galen” får ert företag vara inom digital samhällsbyggnad?

Ann-Marie Rosendahl, rådgivare inom framtiden
[email protected]

Stefan Engeseth, författare och föreläsare

[email protected]