Nyheter

”Husen kommer inte rasa”

Sprängningarna för Citybanan i Stockholm kommer inte att leda till några husras, försäkrar projektledaren Kjell-Åke Averstad. Men för en vecka sedan krossades sex fönster av tryckvågor från en sprängladdning.

Kjell-Åke Averstad försäkrar att det inte kommer att finnas någon rasrisk just på grund av sättningar i marken vid bygget av Citybanan, skriver Ny Teknik. Däremot finns det risk för sprickor i fastigheter och fönster som börjar gå trögt, samt ledningar som går av.

Tågtunneln ska löpa genom centrala och kulturhistoriskt känsliga delar av Stockholms stad och fungera i 120 år.

Banverket räknar med att just i Cityområdet återföra lika mycket vatten till berg och mark som man för bort grundvatten i samband med sprängningarna av tågtunneln och dithörande arbetstunnlar.

Många är dock kritiska till de miljövillkor för vattenverksamheten som Banverket nyligen fick av Miljödomstolen. Domstolen accepterade i huvudsak Banverkets förslag till villkor för tillståndet.

Fem bostadsrättsföreningar kring Odenplan, som fruktar ras och sättningsskador på sina fastigheter på grund av grundvattenrörelserna, arbetar nu via ombud med ett överklagande.

Länsstyrelsen i Stockholm anser att villkoren för mängden vatten som får läcka in i tunnlarna borde vara strängare. De nuvarande speglar inte bästa möjliga tätningsteknik, anser man.

Varför vill ni inte jobba utifrån täthetsklasser för kortare delsträckor som Länsstyrelsen förordar?
— Vi ser inte vitsen med att föra in täthetsklasser som villkor, vi tror inte att de skulle tillföra något, säger Kjell-Åke Averstad till Ny Teknik.

Använder ni bästa möjliga tätningsteknik?
— Vi lägger ned ett jättejobb på att täta både före och efter sprängningarna. Vi använder bästa möjliga teknik i det syfte att vi ska minimera omgivningspåverkan och bli klara i tid. Man ska också komma ihåg att slutliga villkor för inläckage av vatten i tunnlarna får vi först när anläggningen är klar och prövotiden går ut om 12 år.

Vad tätar ni med?
— Vi använder cement i första hand men det finns också fina sprickor där cementkorna är för grova och då använder vi oss av en annan produkt, Tacss Eco, eller likvärdiga.

Tacss Eco är en flytande gel som stelnar och blir härdplast, polyuretan.

Vilka områden är känsligast att spränga i?
— Det finns ett område i City där bortledandet av vatten redan är stort. Och så gäller det de områden där vi bygger från markytan och nedåt. Här måste man vara mycket noggrann och göra kontroller av arbetet.

Sådana arbeten från markytan har redan påbörjats på flera platser, exempelvis vid Södermälarstrand, Riddarholmen och Vasaplan.

Sex fönster krossades i Stockholms vattens fastighet vid Torsgatan i Stockholm förra fredagen. Vad hände?
— Det skedde i samband med sprängning i arbetstunneln vid Torsgatan. Vi är 60 meter in under gatan och jobbar. Att fönstrena krossades berodde inte på vibrationer från sprängsalvan utan på luftstöten som kom efteråt. Vi håller på att utreda exakt vad som hände.

Monica Kleja/Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se