Nyheter

Huset som är självförsörjande på el

För tre år sedan presenterade NCC planerna för sitt koncepthus, huset som är helt självförsörjande på el. Fast huset finns bara i teorin, det visade sig bli alldeles för dyrt att bygga. <br></br> — Det finns intresse för att använda delar frå

Enligt planerna ska koncepthuset kunna drivas helt av sol- och vindkraft. Via solceller och vindkraftverk får huset direktverkande el till den dagliga driften. Överskottsenergin lagras i batterier och vätgastuber för att kunna användas under nätter och vintermånader.

NCC:s koncepthus är en konferensanläggning på cirka 1 000 kvadratmeter och tänkt att stå i Steninge utanför Stockholm.

— Hela projektet byggde på att det skulle vara möjligt att bygga. Då måste vi ha en plats att utgå ifrån. Huset var tänkt som en konferensanläggning för NCC och skulle ligga i närheten av Arlanda och Solna och ha ett bra vindläge, berättar Hannes Schmied.

Projektet initierades av att NCC ställde frågan om det över huvud taget var möjligt att ”kapa sladden,” att bygga ett hus som var självförsörjande på el, värme och kyla. Projektdeltagarna sammanställde lösningar som byggde på den teknik som fanns då och kom fram till koncepthuset.

Men kostnaden landade på 75 miljoner kronor, ungefär 50 miljoner dyrare än om motsvarande konferensanläggning skulle byggas på traditionellt sätt. Prislappen drog i väg framför allt på grund av vätgassystemet som skulle lagra energin.

— Vi uppvaktade Energimyndigheten och några andra och intresset var ganska stort, men det är nästan EU-pengar som måste till, så vi fick aldrig till något byggprojekt. Men vi använder fortfarande koncepthuset i vår marknadsföring och vissa delar av projektet har NCC Property Development tittat på i kommande projekt på Kungsholmen, berättar Hannes Schmied.

Så här tre år senare tycker Hannes Schmied att NCC framför allt har åstadkommit en ökad kunskap inom företaget tack vare konceptprojektet.

Tror du att koncepthuset någonsin blir byggt?

— Tiden går. Jag tror inte det totala konceptet blir det som byggs, men vissa delar. Grunden i huset är ett passivhus och det är nåt som börjar byggas nu, säger Hannes Schmied.

Kanske hade konceptprojektet en del i att passivhusen, välisolerade hus med effektiv värmeåtervinning, kom i ropet inom NCC.

— Vi gjorde en pedagogisk poäng av att presentera projektet i olika skal, där passivhuset var ett skal. Men det pågick naturligtvis en debatt om energianvändning även utanför NCC, säger Hannes Schmied.

Han tycker att projektet var roligt att jobba med eftersom det var så framtidsinriktat.

— Vi sträckte ut oss lite och visade framfötterna, det var naturligtvis roligt, säger han.