Nyheter

Hushållen ger jobb till byggbranschen

Den ekonomiska tillväxten har bromsat in. Men resursstarka hushåll ger fortsatt högkonjunktur för byggmarknaden, visar en ny prognos från Sveriges Byggindustrier.

Bristen på byggnadsarbetare och material, i kombination med den svagare ekonomiska utvecklingen, dämpar ökningstakten för bygginvesteringarna. Investeringarna väntas sjunka till 4 procent 2008, jämfört med 7 procent i år. Men det är ändå betydligt högre än genomsnittet på 1 procent de senaste 20 åren.

Nu bibehålls dessutom högkonjunkturen inom byggmarknaden av hushåll, vars ekonomiska resurser stärkts. Därmed har även deras efterfrågan på förbättringsarbeten i hemmen ökat markant. Bostadsinvesteringarna nästa år växer främst till följd av stora ombyggnadsinvesteringar, av hushållen och av förmodat även av bostadsbolag vars fastighetsbestånd står inför stora renoveringsinsatser.

— Svagare tillväxtutsikter dämpar risken för snabba räntehöjningar från Riksbanken trots att inflationen är högre än på länge. Ur ett investeringsperspektiv kompenseras i viss mån den allmänt svagare efterfrågan i ekonomin av ett fortsatt gynnsamt ränteläge det närmaste året, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

I prognosen konstateras att byggföretagens orderböcker är välfyllda, men att arbetet begränsas kraftigt av kapacitetsbristen gällande både personal och material.
— Under årets 10 första månader ökade antalet sysselsatta i byggindustrin med 13000 personer. Störst var ökningen i södra Sverige och det är där företagen nu har svårast att rekrytera yrkesarbetare med önskad kompetens. Brist på erfarna produktionsledare gäller hela landet, säger Lars Jagrén, chefekonom på BI.