Nyheter

Hustillverkare lanserar lågenergihus

Västkustvillan och Borohus lanserar tillsammans en egen variant av lågenergihus som ska kunna klara Boverkets strängare krav. Alla husmodeller från de båda hustillverkarna kan byggas i en energisnål version.

Energiförbrukningen i husen pressas ner genom att bygga extra tjocka ytterväggar med 310 mm isolering och med energieffektiva fönster (med U-värde 1,0). Husen förses även med frånluftsvärmepump, snålspolande kranar samt extra energimätare för separat mätning av hushållselen.

Det nya konceptet är en anpassning till Boverkets förslag på hårdare krav beträffande energiförbrukning i nytillverkade hus. 2010 väntas Boverket sänka dagens rekommenderade energinivåer på 110 kWh per kvadratmeter till 55 kWh per kvadratmeter.

Samtidigt kommer nyheten från Myresjöhus att man nu satsar på en ny husserie som ska dra mindre energi.