Nyheter

Hyresgäster bor segregerat

Hyresgäster som bor i Stockholms innerstad har dubbelt så höga inkomster som boende i förorten. Boendesegregationen finns redan – trots hyresregleringen, hävdar Fastighetsägarna Stockholm som undersökt skillnader i hyra och inkomst. Men Hyresgästföreninge

De privata fastighetsägarna branschorganisation har tittat närmare på vilka som egentligen bor i hyresrätter i innerstaden respektive förorten i Stockholm. Resultatet anser Fastighetsägarna Stockholm visar att hyresregleringen inte förhindrat boendesegregationen.

— Hyresregleringen är inte försvarbar med tanke på de konsekvenser den fått i Stockholm. Hyresmarknaden har havererat. Bostadsbristen är akut, köerna är mycket långa och svarthandeln är omfattande, säger Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Hushållens inkomster har jämförts med hyrorna i respektive bostadsområden i Stockholm, siffror som tagits fram via Stockholms stads utrednings- och statistikkontor och Statistiska Centralbyrån. Resultatet visar att familjer boende i hyresrätt på Östermalm i Stockholm har dubbelt så hög disponibel inkomst (i genomsnitt 30 000 kronor per månad) som familjer i hyresrätt på Järvafältet (i genomsnitt 14 000 kronor per månad).

Skillnaderna i hyresnivåer är måttliga, visar jämförelser av genomsnittlig hyreskostnad för de olika områdena. Månadshyran i innerstaden låg under 2006 på i genomsnitt 5 554 kronor i innerstaden, 4 790 kronor i söderort och 4 864 kronor i västerort.

Men Hyresgästföreningen tycker att Fastighetsägarna dragit fel slutsatser.
— Att hyresgästerna har högre inkomster i innerstaden beror på att privata fastighetsägare väljer bort hyresgäster med små inkomster, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
— Om de privata fastighetsägarna vill ha en ändring är det bara att välja hyresgäster med lägre inkomster. Tre av fyra lägenheter i innerstaden ägs av privata fastighetsägarna. Lägenheterna i ytterområdena ägs av de kommunägda bostadsföretagen. Rapporten slår tillbaka på dom själva.

Enligt Fastighetsägarnas genomgång ägs 95 000 av Stockholms hyresrätter av någon av de tre kommunägda bostadsbolagen och 110 000 av privata fastighetsägare.