Nyheter

I oktober är det ”damernas” på ÅF

Emma Claesson. Foto: ÅF

Hallå Där…

…Emma Claesson, HR-chef och kommunikationsansvarig på ÅF, som under oktober månad bara kommer att anställa kvinnor, en satsning i arbetet med att öka andelen kvinnor i företaget.

Varför kör ÅF Ladies month i oktober? Är det första gången?

– Detta är andra året vi kör Ladies month, förra året inföll samma initiativ i september.

 Hur många procent av medarbetarna på ÅF är kvinnor idag?

– Cirka 20 procent.

 Vad har ni för mål och syfte med kampanjen?

– Syftet är att långsiktigt bredda vår kompetensförsörjningsbas och öka andelen kvinnliga sökanden till ÅF. Förutom detta så ser vi att Ladies month skapar en debatt kring jämställdhet som vi tycker är viktig. 

På vilken typ av tjänster vill ni ha in fler kvinnor?

– Vi vill ha 30 procent kvinnor på alla nivåer senast 2020.

Övriga månader – då det inte är damernas – är det mest män som får jobb hos er då?

– Det är fortfarande en övervägande majoritet män som söker våra tjänster, dock har vårt fokus  på jämställdhetsfrågan och Ladies month gjort att andelen kvinnliga sökanden ökade med 23 på helåret. 

Vad har ni för andra aktiviteter för att öka jämställdheten?

– ÅF arbetar aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågan inom samtliga våra HR-processer; talang- och mentorskapsprogram, nätverk, ledarskapsutbildningar, rekrytering, vår karriärmodell med mera.