Nyheter

ID-projekt ska stoppa svartjobb

På bygge efter bygge inträffar det: Någonstans i entreprenadkedjan förvandlas vitt till svart. Därför har branschen tagit fram ett åtgärdspaket.

ID06 införs, vilket innebär att alla som befinner sig på en arbetsplats ska bära synligt ID-kort. Det fungerar som ett passerkort. Samtidigt förs en närvaroredovisning, likt den personalliggare som nu blivit lag inom restaurang och frisörbranscherna. Närvaroredovisningen ställs till Skatteverkets förfogande, som i efterhand kan kontrollera vilka som befunnit sig på arbetsplatsen.

— Inom kort är ID06 igång, säger Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier som representerar Byggbranschen i samverkan med fler arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

— De fyra storbolagen har beställt ID-kort. Hittills har totalt 10 000 kort beställts.

Branschen har uppvaktat regeringen för att få till två lagändringar. De vill att skatt och arbetsgivaravgifter ska redovisas på individnivå i stället för, som nu, i klump. Det gör det svårare för oseriösa aktörer att redovisa felaktiga skatter och uppgifterna kan även stämmas av mot en närvaroredovisning. De vill också att Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda besök på arbetsplatserna. I dag måste kontrollanterna tala om i förväg att de ska komma.