Nyheter

Implenia får grundläggningsavtal i Stockholm city

Vildmannen 7 håller på att återuppbyggas efter en branden 2017. Foto: Samuel Karlsson

Implenia Sverige AB har ingått avtal med fastighetsbolaget Hufvudstaden AB avseende ett grundläggningsprojekt i fastigheten Vildmannen 7 mitt i centrala Stockholm. Kontraktet är värt 40 MSEK. 

Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholm, totalförstördes i en brand i november 2017. Fasaden i roslagssandsten klarade sig vid branden. Nu pågår en återuppbyggnad av den gamla anrika byggnaden, något som Byggvärlden skrivit om. 

Huvudstaden som äger fastigheten har givit Implenia i uppdrag att projektera och utföra grundläggningsarbetet som ska göra återställandet av fastigheten möjlig. Uppdraget som sträcker sig från maj 2020 till slutet av 2021 är värt 40 miljoner kronor och blir det första grundläggningskontraktet för affärsområde Grundläggning, som nu kompletterar affärsområdena Tunnel och Civil.  

Ett av de mer komplicerade momenten i arbetet i Kv Vildmannen är den nya grundläggningen som måste genomföras samtidigt som den gamla fasaden står kvar. För att skapa stabilitet pålar man och monterar balkar under den tunga väggen i sandsten. Det är också en av anledningarna till att man uppför ett fackverk för att förhindra att fasaden välter under arbetets gång. 

– Det är hedrande och utmanande att få ta sig an ett kulturminnesmärkt objekt av den här dimensionen mitt i centrala Stockholm. För att skapa stabilitet i byggnaden kommer vi att påla och sponta. Spontningen görs mot intilliggande grannfastigheter och gjutningen sker till stora delar under vatten för att undvika grundvattensänkning. Vi kommer att jobba digitalt med BIM för att visualisera byggprocessen och effektivisera samverkan mellan projektets aktörer, berättar Fredrik Björckebaum, VD för Implenia i Sverige. 

– Vi har valt Implenia Sverige som entreprenör för grundläggningsprojektet eftersom de har en lång erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. För oss var det också viktigt att de jobbar digitalt med moderna planeringsverktyg och att de har en tydlig hållbarhetsprofil i sina uppdrag. Det här är den första delen i återskapandet av en unik fastighet, säger John Lethenström Chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden.