Nyheter

Imtech utför stambyte i Caroli City

Det stora affärs-, bostads- och kontorskomplexet Caroli City i gamla staden i Malmö byggs om. Imtech VS-teknik har fått uppdraget att svara för stambytet.

 Sammanlagt kommer 640 lägenheterer att beröras.

– Logistiken är den största utmaningen i projektet eftersom alla hyresgäster bor kvar under byggtiden, berättar Imtechs filialchef Tomas Olsson. I första hand ska vi koppla in de nya rören på befintliga blandare och porslin. Eventuellt kan det i ett senare skede även bli aktuellt med nya blandare och nytt porslin.

Ordersumman för Imtech uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Uppdraget löper under ett år och innefattar stambyten i hela huset. Arbetet har påbörjats och projektet avslutas i maj 2014. Entreprenadformen är totalentreprenad.

Caroli City byggdes etappvis mellan 1969 och 1973 med både affärer, bostäder och kontor. Det nya köpcentret, som invigdes i september 1973, innehöll 55 butiker längs en inglasad gata i två våningsplan, och var den dittills största butiksgallerian i Malmö. Ovanpå gallerian byggdes lägenheter, som nu rustas upp av fastighetsägaren Akelius Fastigheter AB.

Den här veckan sker invigningen av butiksdelen i nya Caroli City.