Nyheter

”Industriellt byggande <br></br> är mångsidigt”

Industriellt byggande är framtiden — trots en del svarta rubriker. Det menar Jerker Lessing som forskat i ämnet. <br></br> — Det har varit mycket fokus kring teknikfrågorna men det är minst lika viktigt att industrialisera processen, säger Jer

Industrialisering är både ett sätt att sänka byggkostnader och säkra kvaliteten. Företagen har valt olika vägar att nå dit.

— Det har varit mycket uppståndelse kring fabriksnedläggningar men många andra aktlörer fortsätter i samma takt. Både Skanska och Peab gör rejäla satsningar. Dessutom finns hela trähusindustrin med Lindbäcks bygg och Moelwen, som bygger modulelement men utan att göra så mycket väsen av sig.

Det skiljer en del mellan bolagens olika satsningar. Skanska började med att välja ut leverantörer av nyckelkomponenter. NCC tog flera steg samtidigt med sin fabrik — de utvecklade tekniken och processen samtidigt.

— Jag tror att om de fortsatt hade de fått se positiva effekter av det. De var helt klart rätt ute och hade stora ambitioner att ta ett grepp om både process och teknik.

Nu är NCC tillbaka i ett mer traditionellt sätt att bygga där de systematiserar byggandet.

Vilken väg kommer utvecklingen av industriellt byggande att ta?
— Det finns plats för både och, både fabriksbyggande och mer traditionellt byggande. Potentialen är egentligen störst när det gäller byggprocessen för det spänner över allt byggande.

För att bena ut begreppet har Jerker Lessing i en licentiatavhandling angett åtta delområden som definierar industriellt byggande. Förtillverkning av byggdelar är bara ett av åtta områden.

— De andra är minst lika viktiga, som långsiktiga relationer mellan aktörerna, säger Jerker Lessing, som nu är chef för en avdelning på Tyréns som är konsulter åt byggföretag som vill satsa på industriellt byggande.

8 delområden utmärker industriellt byggande enligt Jerker Lessing

  • Planering och kontroll av processen.
  • Tekniska system.
  • Förtillverkning av byggdelar.
  • Långsiktiga relationer.
  • Logistik integrerat i byggprocessen.
  • Användning av IT-verktyg.
  • Kund— och marknadsfokus.
  • Kunskapsåterföring och mätning.