Nyheter

Inflytt för ovanligt bostadsprojekt

Semrén & Månsson har tagit arkitektrollen ett steg vidare. I dagarna flyttar hyresgästerna in i huset på Danska vägen som arkitektkontoret både ritat, varit byggherre för — och nu förvaltar.

Byggvärlden har tidigare berättat om Semrén & Månssons något ovanliga bostadsprojekt på Danska vägen i Göteborg.

Firman har både ritat huset, agerat byggherrar och står som fastighetsägare och hyresvärd för de 68 hyresrätterna, där det nu är dags för inflytt.

Byggprojektet initierades som en läroprocess.

– Det ställs allt högre krav på oss arkitekter, särskilt i projektens tidiga skeden, i takt med att kvalitets-, energi- och miljökraven ökar. Det är bra att arkitekten blir mer engagerad och får ta ett större ansvar för teknik och ekonomi. En arkitekt måste kunna både byggteknik, byggekonomi och form.  För oss har projektet på Danska vägen ett pedagogiskt värde eftersom vi får ta ett fullt ansvar, räkna igenom projektet och ha kontakt med banken, berättade Magnus Månsson i en tidigare intervju för Byggvärlden.

– Eftersom vi är med under hela resan får vi en större förståelse för exempelvis de ändringar som ofta uppkommer. Det stärker bara oss som arkitekter.

Enligt företaget är det samlade arkitektansvaret ett arbetssätt som många efterfrågat.

Inte minst beslutsfattare.

Ulf Kamne är ordförande i Göteborgs fastighetsnämnd och har varit involverad i processen:

– Vi har haft en situation i Sverige länge nu där arkitektrollen blivit underordnad. Projektet på Danska vägen är ett utmärkt exempel på hur man kan bryta sig ur detta och hur detta bidragit till ett bra resultat, säger han i en kommentar.

Marie Bergström