Nyheter

”Inför arbetsförmedling för samhällsbyggnad”

Inför en särskild arbetsförmedling för personer inom samhällsbyggnad.

Det kräver 13 branschföreträdare i ett brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

I brevet till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) efterfrågar 13 företrädare för arbetsgivar- och fackförbunden en arbetsförmedling för samhällsbyggnad.

”Vår bransch är under tillväxt och det kommer att innebära stora utmaningar när det gäller behovet av kvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. För att kunna matcha arbetssökande mot dessa behov måste Arbetsförmedlingens branschkompetens stärkas.  Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ges ett uppdrag att inom sig utveckla och stärka en nationell arbetsförmedling Samhällsbyggnad motsvarande de förmedlingar som redan finns inom bl.a. kultur- och sjöfartsområdena” skriver företrädarna.

Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Byggnads är några av organisationerna som står bakom brevet.