Nyheter

Inför obligatorisk hakrem på hjälmen

Hakrem och ögonskydd blir obligatoriskt efter årsskiftet. Foto: NCC.

NCC inför krav på hakrem på sina hjälmar.

Även skyddsglasögon eller visir blir obligatoriskt efter årsskiftet.

Erfarenheter från NCC i Finland visar att vi kan undvika allvarliga skador genom att använda hakrem och ögonskydd, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

NCC skärper kraven på personlig skyddsutrustning efter årsskiftet. Som första byggföretag i Sverige inför NCC obligatorisk hakrem på hjälmarna.

Det är främst vid fallolyckor som hakrem gör nytta. Vid fall riskerar hjälmen att åka av så att huvudet är oskyddat när byggnadsarbetaren träffar marken.

– Det står faktiskt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter att hakrem ska användas. Vi har sett olyckor som lett till allvarliga skador, men som hade kunnat undvikas om hjälmen suttit kvar på huvudet. I Finland hade vi en olycka där personen räddades just av att hjälmen satt kvar på huvudet, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Arbetet med att byta ut hjälmar pågår för fullt. Platscheferna ser till att alla medarbetare får kompletterande hakrem eller ny hjälm.

– Hjälmen känns faktiskt mer komfortabel när den sitter fast ordentligt med en rem, ungefär som en cykelhjälm.

NCC inför även krav på ögonskydd i form av visir eller skyddsglasögon. Ögonskydd har enligt Lars-Gunnar Larsson en otrolig effekt när det gäller att minska ögonskador. NCC Construction i Sverige har under 2015 haft 13 olyckor med ögonskador. NCC Finland införde krav på ögonskydd för tre år sedan och under 2015 har inga olyckor med ögonskador skett i landet.

Utrustningen blir obligatorisk från 1 januari 2016 för samtliga som arbetar på eller besöker företagets byggarbetsplatser.

– Kravet på skyddsutrustning gäller även för underentreprenörer och besökare. Vi är rädda om alla som jobbar för oss. Vi har halverat antalet olyckor på fyra år, men målet är att de ska ner till noll. Vi förväntar oss resultat av den här åtgärden.