Nyheter

Infrastruktur håller konjunkturen uppe

Trots att bostadsbyggandet minskar räknar Sveriges Byggindustrier med tillväxt. ”Anläggningsbranschen blir en ny motor som driver bygginvesteringarna”, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Tillväxten har fallit. Från rekordåret 2007 då bygginvesteringarna ökade med 7 procent beräknar Sveriges Byggindustrier med att tillväxten blir 4 procent i år och 1 procent 2009.

Bostadsbyggandet backar enligt prognosen med 2 procent medan lokalbyggandet ökar med sju procent. Lokalbyggandet påverkas senare i en konjunkturcykel och nästa år förväntas dessa stiga med en procent. Då är det anläggningsbyggandet som håller konjunkturen uppe.

– Det är framförallt regeringens närtidssatsning på infrastruktur som håller investeringarna uppe, säger Fredrik Isaksson.

I samband med att prognosen presenterades på torsdagen fick BI:s chefsekonom frågor om krisen och problemen i banksektorn.

– Vi har vägt in detta i prognosen men gör bedömningen att detta är den mest sannolika utvecklingen. Men utvecklas den allmänna konjunkturen till det sämre riskerar byggkonjunkturen också att bli sämre Fredrik Isaksson.

– Vi är också övertygade om att det kommer att bli sänkta räntor, vilket är positivt för byggbranschen.