Nyheter

Inga enkla lösningar <br></br> mot dödsolyckor

Det finns inga snabba åtgärder mot det ökade antalet dödsolyckor inom arbetslivet. Kunskap och systematiskt arbete för en säker arbetsmiljö är det som kan vända utvecklingen, konstaterade deltagarna i en öppen riksdagsutfrågning under tisdagen.

— Vi ser lite för mycket mellan fingrarna med dem som inte följer reglerna, sa Björn Samuelson, expert på arbetsmiljöfrågor på Sveriges Byggindustrier, skriver Arbetarskydd.

Deltagarna i Arbetsmarknadsutskottets öppna utfrågning i riksdagen konstaterade att långsiktighet i arbetsmiljöarbetet krävs för att vända trenden med ökat antal dödsolyckor.

Problemet med låt-gå-attityd till olycksrisker inom vissa branscher togs upp under diskussionen. En attityd som även politiker bör bidra till att förändra, ansåg Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

— Vad politiker säger kan betyda oändligt mycket för attityder. Det mest effektiva sättet att underminera arbetsmiljöarbetet är att inte ta det på allvar. Tycker riksdagsledamöter att vi har för många och för krångliga regler, då kan också företagen tycka att det är okej att inte följa reglerna, sa han.

Läs mer på Arbetarskydds hemsida