Nyheter

Inga svenskar i mutskandal

Det blir ingen förundersökning mot Skanska i Sverige för den omfattande mutskandalen som upptäckts i Argentina. Inga svenskar är inblandade, bedömer överåklagare Christer van der Kwast.

— Det material som översänts från Argentina ger inte stöd för att misstänka att någon svensk i koncernledningen eller i den latinamerikanska ledningen varit inblandad, säger Christer van der Kwast till TT.

Mutskandalen rör bygget av en gasledning i norra Argentina som Skanska utförde 2005. Ledningen sträcker sig från Salta i norr till huvudstaden Buenos Aires. En internrevision som genomförts har enligt TT visat att uppemot 40 miljoner kronor har betalats ut i mutor från dotterföretaget. Över hundra företag ingår i den argentinska utredningen om misstänkta mutbrott.